Varför skriver Dagen om United?

Det är med sorg och bestörtning jag följt tidningen Dagens mediebevakning av United Öresundskyrkan Malmö.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En bevakning som ju inte isolerat har bäring på den enskilda församlingen, utan också på alla oss som genom det som predikats, profeterats och sagts blivit välsignade. Och konsekvensen för dem som inte kan göra skillnad blir förödande. Meningsskiljaktigheter och osämja är inget unikt, inte ens i en församlingsmiljö. Här bär styrelse och församling det fulla ansvaret för att där och då internt lösa situationen. Utifrån detta perspektiv förstår jag inte det massmediala värdet i att ge publikt utrymme för att beskriva ett historiskt skeende och en ledare som nu närmast blivit ett lovligt byte. Att massmedialt lyfta fram interna församlingsbrev och låta den enskilde läsaren, utan kontext, bilda sig en uppfattning är i denna situation, enligt min mening, en ovis journalistik. Det finns ett stort helande värde i att låta en församling internt försonas. Men att, som Dagen, göra denna process till allmängods vill jag närmast likna vid att skjuta sig själv i foten.

Mats Arebäck, Limhamn

SVAR DIREKT

Mats Arebäcks synpunkter är viktiga att svara på. Bakom de artiklar som han hänvisar till ligger noggranna etiska och publicistiska överväganden från vår sida. Vi förstår att läsare ändå kan bli omskakade av innehållet.

Magnus Persson är en högst offentlig person som många gånger har fått stort utrymme i Dagen. Han har dessutom innehaft en makt­position. Nu har han fått lämna sin tjänst i United. Det står klart att medarbetare har blivit sjukskrivna eller slutat, flera församlingsmöten kring frågan har ägt rum, Uniteds styrelse har skrivit brev till medlemmarna och talat om ”osunt ledarskap” och ”sårade medlemmar”, styrelsens tidigare ordförande har avgått, EFS har satt in en konsult.

Kritiker till en pastor går självklart att hitta i nästan varje församling, men här finns också ett ganska stort antal faktiska händelser och beslut i församlingen.

Vi har uppgifter från fler än ett dussin personer. Självklart är det teoretiskt möjligt att samtliga ljuger på likartat sätt eller överdriver. Vi har bedömt uppgifterna som så pass tro­värdiga att de är värda att publicera eftersom de har resulterat i en ledarkris.

Många är berörda på olika håll i kristen­heten. Och det finns alltid att lära också i andra församlingar. Det är ett annat skäl till att skriva.

Allt detta innebär inte att United i Malmö och Magnus Persson inte varit till välsignelse för människor genom åren.

Felicia Ferreira, chefredaktör

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel