Vem läser kyrkobladen?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Många skulle säkert svara att den som är intresserad läser Svenska kyrkans kyrkoblad. Men jag önskar med detta inlägg visa att frågan är betydligt mer komplicerad är så och att problemet till stor del beror på orsaker som i grund och botten är enkla att rätta till.

Allt fler församlingar, speciellt i större städer, väljer att distribuera sina kyrkoblad tillsammans med reklamutskicken i stället för som tidigare med den ordinarie posten.

Följden av detta har blivit att endast en ringa del av Svenska kyrkans medlemmar får sina kyrkoblad, då allt fler valt att på sin brevlåda, eller postinkast, sätta upp en dekal med texten, REKLAM NEJ TACK.

Ett par gånger har jag följt med reklamutdelarna på deras vandringar i det villaområde där jag bor. Jag har då konstaterat att de flesta av dem följer uppmaningen om att inte lämna reklampost i lådan.

Personligen tycker jag inte att kyrkobladen ska räknas som reklam utan som en medlemsrättighet precis på samma sätt som en facklig tidning eller ett medlemsblad från en förening.

Jag har behandlat den här frågan med ett flertal yngre kyrkoherdar som då ofta har gett mig svaret att man alltid kan gå in på nätet. Det är enligt mitt förmenande att göra det för enkelt för sig och att skaka av sig ansvaret. Den som är medlem har rätt att få sitt kyrkoblad. Det har man betalat för och det är kyrkans skyldighet att distribuera det så att varje medlem kan få kyrkobladet i sin brevlåda.

Kyrkobladet är i många fall, och då särskilt i våra större städer, den enda kontakten som många medlemmar har med sin församling.

Därefter är det viktigt att fylla kyrkobladen med information och artiklar som fångar läsarens intresse. Förutom den direkta kyrkliga informationen som måste ha sin givna och framskjutna plats i tidningen har ett flertal undersökningar visat att artiklar som behandlar den lokala bygden och dess historia och kyrkans sociala verksamhet för ortens invånare haft en mycket hög andel läsare.

David Fischer, Teol Dr. lektor i religionssociologi

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Ledare
Premium
TORPKONFERENSEN
Premium
Foto: Johannes Ottestig
NYHEMSVECKAN
Nyheter
Foto: Josefin Lilja