Vi behöver en genuin väckelse

Det börjar med hjärtats överlåtelse till Jesus och hans Ord, skriver Peter Kujala.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi behöver en genuin och ”äkta” väckelse i landet. En ”Bibelväckelse” där troende från alla sammanhang vänder tillbaka till troheten, hängivenheten till Guds Ord och Kristi lära, de kristna grunderna. Och så behöver vi en "omvändelseväckelse" där troende vänder om från synd och från ett ljumt, förvärldsligat kristenliv. Sedan så behöver vi definitivt en "andeutgjutelseäckelse" där den helige Ande och Guds eld griper tag, ja där Guds Ande kommer över hela bygder och samhällen och drar även de ofrälsta till Jesus. Slutligen, och allra viktigast, behöver vi en "Jesusväckelse", där de troende på nytt blir kära i sin Herre och Frälsare.

När vi läser om väckelserna förr och om nutida väckelser så ser vi att dessa ingredienser nästan alltid ingår. Ytterligare en är förväntan på Jesu återkomst. Denna väckelse är både den enskilde troendes ansvar likväl som varje församlings ansvar. När den troende själv kommer in i väckelse och församlingen likaså, ja, då sprids väckelsen ut till de ofrälsta runt omkring oss, men det börjar alltid med oss troende, med just dig.

Och det börjar med hjärtats överlåtelse till Jesus och hans Ord, med omvändelse vid behov så att prioriteringarna blir hundra procent de himmelska. Väckelse kan inte pressas fram genom mänsklig ansträngning eller mänskliga projekt, eller genom administration och organisation. Nej, Andens väldiga liv och kraft är Guds initiativ, men ett botfärdigt, överlåtet och hängivenhet hjärta lyssnar Herren till, och där börjar allt och utvecklas, i Andens kraft och ledning:

Peter Kujala

Evangelist, Kälom

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm