Vi behöver mer av Gud, inte mer av kyrkoledare

Det är bättre att tala om att “lära med Gud” i stället för “ lära om Gud”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dagens ledarskribent Joel Halldorf menar i en ledarartikel (Dagen 4 maj) ”att utan teologi går vi vilse i samtiden.”

Han uppmanar frikyrkorna att ta efter Katolska kyrkans och Svenska kyrkans traditioner med påvliga encyklikor och herdabrev eftersom frikyrkorna saknar dessa vanor och behöver mer fokus på teologiskt ledarskap.

Han avslutar med att skriva att ”teologin är kyrkans blick på verkligheten. Det raster genom vilket vi betraktar och förstår världen.”

Joel Halldorf har rätt att i vår tid är uppdraget att ”pröva andarna akut och samtidigt svårare än någonsin.”

Men är det verkligen mer teologi från kyrkoledare vi behöver i dag för att urskilja det äkta från det falska? Vad som kommer från Gud och vad som inte kommer från Gud.

Bibeln uppmanar­ oss att söka Andens­ gåvor och vi kan be om att nådegåvan­ att skilja mellan andar får finnas i kyrkan/församlingen. Och den ger Herren av nåd, inte av förtjänst, titel eller ämbete.

Teologi, eller ”läran om Gud”, är ett knepigt eller vanskligt begrepp som ofta lett kyrkan vilse och till religiöst maktmissbruk.

Teologi verkar genom historien haft mer slagsida åt kunskapens träd än på Jesus Kristus och Livets träd där ”vishetens och kunskapens alla skatter är gömda.” (Kol 2:3)

Som begrepp stämmer det inte heller med Bibelns undervisning.

”Vem har utforskat Herrens Ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Så skriver profeten Jesaja (40:13). ”Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande” (1 Kor.2:11).

Är det egentligen inte bättre, som en bibellärare sagt, att tala om att ”lära med Gud” i stället för ”lära om Gud”. Jesus undervisar om detta i Joh 17: ”Detta är evigt liv: Att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

Jesus kom flera gånger i konflikt med sin tids teologer, fariséer och sadducéer som med sitt religiösa maktmissbruk, sina tillägg och stadgar ledde människor vilse.

Jesus sa till sina lärjungar: ”Se till att ni aktar er för fariséernas och sadducéernas surdeg­” (Matt. 16:5). Att hierarkiskt styra upp ett teologiskt­ ledarskap där ledarna får religiös­ makt att styra verkar Jesu varna mycket strängt för.

I stället för fokus på teologiskt ledarskap finns möjligheten för församlingar och församlingsledare att rikta sitt fokus på honom som har lovat att där två eller tre är tillsammans i hans namn, där är han mitt ibland dem.

Varför inte göra som judarna i Berea (Apg. 17)? De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det förhöll sig så som Paulus predikade.

Fäst blicken på Jesus Kristus i stället för på teologi. Vi har fått Guds ord, Bibeln, av Herren. Varför inte läsa och studera den och be att Herrens Ande får upplysa och öppna våra ögon så att vi förstår det han vill att vi skall förstå?

Då går vi garanterat inte vilse i samtiden.

Mats Olofsson

Joel Halldorf: Ingen motsättning

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner