Vi ger valfrihet utan vinstmål

Varför glömmer Maria Larsson den sociala ekonomin när hon talar om valfrihet inom välfärdssektorn? Det undrar debattörerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Barn- och äldreminister Maria Larsson har många gånger uttalat förtroende för den sociala ekonomin. Men när Larsson i Dagen 12 april kritiserar den Socialdemokratiska partikongressens beslut om ökad kontroll av vinstdrivande företag i välfärdssektorn nämner hon inte med ett ord den sociala ekonomin. Välfärdssektorn omfattar vård, omsorg, skola och social verksamhet.

Den icke-offentligt drivna välfärdsverksamheten domineras till över 80 procent av några få stora koncerner. Det kan låta bra att 900 företag bildats, de flesta små och medelstora, till följd av att valfrihet införts i välfärdssektorn. Men när Lagen om offentlig upphandling används vinner oftast storföretagens anbud. Lagen om valfrihet, som Maria Larsson pläderar för, ger något bättre villkor åt mindre företag och den sociala ekonomins aktörer. Men även här tar storföretagen en betydande del av kakan.

Blå Vägen är ingen partipolitiskt bunden organisation, men vi vänder oss emot att valfrihet bara handlar om vinstdrivande företag. Att kalla LO:s linje att prioritera non-profitföretag extremism är också vilse­ledande. LO har bara förespråkat ett system som liknar det i våra nordiska grannländer där vinsterna begränsas i välfärdssektorn. Tycker Maria Larsson att våra grannländer styrs av extremister?

Vi anser att ideella föreningar, kooperativa företag, församlingar, stiftelser och aktiebolag med särskild vinstbegränsning kan svara för en mycket stor valfrihet i vården. En undersökning nyligen visar att svenska folket gärna ser kyrkorna som välfärdsaktörer medan man är skeptisk till profit-företag i denna sektor.

Den sociala ekonomins aktörer representerar ett brett spektrum av svenskt samhällsliv: nykterhetsrörelse, filantropiska föreningar som Röda korset, diakonala föreningar som Hela människan och Ersta, Svenska kyrkan, GF-kyrkan, pingströrelsen, Evan­geliska frikyrkan, katolska och ortodoxa kyrkor, judiska och muslimska organisationer, föräldrakooperativ, brukarorganisationer, ideella stiftelser med flera. Den sociala ekonomin kan presentera en imponerande valfrihet.

Välfärdssektorn skiljer sig också från näringslivet genom att här handlar det om mänskliga relationer. Om en mataffär upphör, är det inget problem att gå till en annan. Restauranger finns hur många som helst. En rörfirma som inte levererar kvalitet kan ersättas av en bättre. Men det går inte bara att låta barn, sjuka, vårdbehövande äldre, personer med missbruksproblem och andra som behöver stöd byta aktör hur som helst. De är beroende av kontinuitet.

Alla skolor, sjukhus och äldreboenden måste fungera. Därför bör inte strävan efter vinst vara den rätta drivkraften när man tar hand om människor i livets mest utsatta situationer. Svenska folket visar en sund skepsis till att barnens skola eller gamla föräldrars vård ska vara avhängigt av vinstkalkyler.

Vi leder sedan många år non-profitföretag inom arbetsmarknadssektorn. Vi vet att man måste göra ett överskott för att kunna fondera medel för sämre tider och för att utveckla verksamheten. Skillnaden är att överskottet är ett medel att trygga verksamheten, inte något som delas ut till aktieägare. Vi har inga subventioner utan existerar helt på marknadens villkor. Men vi vet också att ett socialt engagemang är en oerhört bra drivkraft när det gäller att möta människor. Vi bidrar till valfriheten utan att ha vinst som mål.

Vi undrar därför varför Maria Larsson glömmer den sociala ekonomin när hon talar om valfrihet inom välfärdssektorn?

Tror ministern inte att vi kan leverera både kvalitet och valfrihet?

 

ULLA-MAI CEDER LINDBERG, vd Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening
HANS DANIELSON, ordförande Spånga Blåbandsförening
ERIK LINDBERG, ordförande Blå Vägen Städ & Service ek. förening
GORANKA LOZANOVIC, ordförande Hälsans Väg i Stockholms län ek. förening

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT