Vi katoliker tillber endast Gud

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Katoliker tillber endast Gud. All nåd kommer endast från Gud. Endast Kristus kan rädda oss.

Läs dessa tre meningar igen, de är kärnan i den katolska läran som har predikats i över 2000 år. Men varför be till helgon? Katoliker ber till helgon om förböner, på samma sätt som vi kan be för varandra. Kristna är kallade att be för varandra vare sig vi är levande eller avlidna. En del protestanter tror att Gud har förbjudit bilder på Maria och helgonen. De menar att katoliker är avgudadyrkare för att de böjer knä för bilderna. Men vi tillber inte bilderna. Vi vördar och ärar det som bilderna representerar.

För inte så länge sen böjde vi knä för kungen, men det var ingen som tillbad kungen. I andra kulturer böjer barn knä för sina föräldrar, men de tillber inte dem. De vill uttrycka vördnad, aktning och respekt. Också många fans hyllar och ärar sina fotbollslag, men ingen skulle säga att de tillber sina fotbollslag. Jag antar att det här inte är kontroversiellt för dig.

På samma sätt är det med katoliker, vi tillber inte Maria och helgonen. Vi uttrycker vår vördnad, aktning och respekt för dem. I ett större perspektiv handlar det om de heligas gemenskap (apostoliska trosbekännelsen) som utgör en levande organism och vi står i förbindelse med tidigare generationers kristna.

Hebreerbrevet 12:1, säger att vi är omgivna av en "stor skara av vittnen". Tänk på det. Vi är inte bara omgivna av Guds kärlek och av den helige Ande. Vi är också omgivna av Guds änglar och hans heliga män och kvinnor som ber för oss. De heliga lever i en annan dimension och de kan se oss men vi kan inte se dem. Tänk också på att man har funnit klotter från 100- och 200-talen på Petrus grav som finns under altaret i Peterskyrkan. Detta klotter innehåller orden "Petrus be för mig".

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Premium