Vi kristna är kallade att stå på livets sida

Låt oss konsekvent bekämpa döden i alla former, inklusive utvecklingen­ att vårdpersonal förväntas bidra med hjälp till självmord. Det skriver dagens debattörer inför­ Livets söndag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den tredje advent firar kyrkor och samfund i hela landet Livets söndag. En dag då vi särskilt uppmärksammar vårt ansvar för att ta ställning för människovärdet och för livets okränkbara värde.

Kristen etik och människosyn är en garant för en livssyn präglad av respekt och omsorg om den lilla människan, den sjuke, den gamla och den svage. Genom att utgå från att varje människa är oändligt värdefull och skyddsvärd utgör de kristna värderingarna ett försvar varhelst människovärdet ifrågasätts eller kränks. Det är ett Guds under att vi har fått livet som en gåva från vår skapare.

Många röster höjs i samhället i dag för att utreda och legalisera dödshjälp i Sverige. Statens medicinsk-etiska råd arrangerade den 8 december ett seminarium om självbestämmande, läkarassisterat­ självmord och god vård vid livets slut, och under hösten har sjukvårdsminister Gabriel Wikström upprepade gånger av olika debattörer uppmanats att tillsätta en utredning för att utreda frågan om dödshjälp och läkarassisterat självmord i Sverige.

Hur ser det ut i länder där dödshjälp legaliserats? I genomsnitt får fem människor dödshjälp varje dag i Belgien. Antalet som ber om dödshjälp har stigit kraftigt sedan läkarassisterat självmord och eutanasi infördes. Även psykiskt sjuka människor får dödshjälp i högre utsträckning.

Enligt organisationen European College of Neuropsycho­pharmacology (ENCP) lider upp till 40 procent av alla européer minst en gång under sin livstid av en psykisk sjukdom, inberäknat depression, ångest, insomningssvårigheter och demens­.

Antalet psykiskt sjuka människor som får dödshjälp i Europa­ lär därför fortsätta att öka. I Belgien har även en lag om dödshjälp för barn antagits,­ och dödshjälp för spädbarn praktiseras i grannlandet Nederländerna­, där även dödshjälp getts till människor som lösning på alkoholism och post-traumatiskt stressyndrom efter sexuella övergrepp.

Att verksamheten här på bara ett fåtal år spårat ur helt är uppenbart, trots att man då lagen infördes bedyrade att dödshjälp bara skulle ges under­ vissa, strängt reglerade omständigheter.

Redan efter ett par månader med lagligt assisterat självmord i Kanada, har det uppstått problem med samvetsfrihet för vårdpersonal på kristna sjukhus och palliativa vårdcentraler, där personalen känner sig trängda av krav om att alla skall bistå om patienter vill ha hjälp att ta livet av sig.

Fem läkare har redan lämnat in en rättslig prövning mot provinsen Ontarios läkarsällskap, eftersom sällskapet i sina riktlinjer fastslår att läkare som vägrar att vara delaktiga i assisterat­ självmord och abort måste remittera patienten till en kollega. Läkarsällskapet har befogenhet att reglera verksamheten för läkare i provinsen Ontario, och att vägra att följa läkarsällskapets policy kan leda till att man förlorar legitimationen.

De som vill utreda möjligheten till dödshjälp i Sverige åberopar allt oftare den så kallade Oregonmodellen, det vill säga den reglering som används i delstaten Oregon i USA.

Förespråkare framhåller att endast svårt sjuka, döende patienter­ skall kunna få hjälp att dö, liksom i Oregon, men även där har verkligheten blivit­ en annan än intentionen. I den officiella statistiken från Oregon för 2015 uppgavs de tre vanligaste orsakerna till assisterat självmord vara ”mindre möjlighet att delta i aktiviteter som gör livet roligt” (96 procent); ”att förlora autonomin” (92 procent) och ”förlust av värdighet” (75 procent).

Som kristna är vi kallade att stå på livets sida och konsekvent bekämpa döden i alla dess former. Vi kan därför aldrig någonsin välkomna en utveckling där vårdinrättningar och vårdpersonal förväntas bidra­ med hjälp till självmord.

Denna söndag firar vi Livets söndag, då vi på ett särskilt sätt få uttrycka vår förundran över och uppskattning av livet, allt­ifrån dess början till dess naturliga slut.

Anders Arborelius,

biskop Katolska kyrkan

Helena D’Arcy,

ordförande i Respekt, Katolska kyrkan

Benyamin Atas,

ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan

Kjell Larsson,

missionsföreståndare Svenska alliansmissionen

Stefan Gustavsson,

generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen

Stefan Holmström,

missionsföreståndare EFS

Joakim Lundqvist,

pastor, Livets ord

Stefan Swärd,

ordförande i Svenska evangeliska alliansen och Ja till Livet

Sarah Havnerås,

informationsansvarig Provita

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm