Vi praktiserar bara troendedop

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det känns roligt att vi i Pingstkyrkan i Helsingborg fått så många positiva reaktioner på hur vi arbetat och hanterat frågan om medlemskap. Responsen visar att frågan är mycket aktuell. Vår traditionella praxis vad gäller medlemskap ändrar man inte i en handvändning. Den kräver djupgående bearbetning.

För ett par år sedan var jag inbjuden att predika på Pingströrelsens sommarkonferens Lapplandsveckan. Carl-Erik Sahlberg och Hans Weichbrodt var också inbjudna talare. Både Carl-Erik och Hans predikade med stor glöd, entusiasm och profetisk skärpa och människor blev berörda och välsignade. När jag satt och såg vad Gud gjorde genom dessa trosbröder från barndöpartradition och samtidigt insåg att ingen av dem skulle uppfylla kriterierna för medlemskap i en traditionell pingstförsamling fick jag problem.

Vi pingstvänner kallar talare för att undervisa och vägleda oss i Guds ord, men samtidigt anser vi att dessa trossyskon saknar något så betydande i sin tro att de inte uppfyller våra krav på församlingsmedlemskap. Denna inkonsekventa linje är inte bara obegriplig utan ger en mycket märklig församlingssyn.

I Pingstkyrkan i Helsingborg har vi under lång tid arbetat med hela vårt medlemsbegrepp. Vi har arbetat med vilka kriterier som ska gälla för medlemskap och vilka förväntningar vi ställer på en medlem. Vi har velat slå vakt om vår traditionella teologiska syn samtidigt som vi försökt hitta vägar att inkludera troende från annan trostradition. Detta har lett fram till att grunden för medlemskap i vår församling är tron på och bekännelsen till Jesus. Vårt framtagna medlemsdokument som alla medlemmar måste ställa sig bakom förtydligar sedan vår tro, dopsyn och församlingssyn. Vi har också beslutat att alla medlemmar vart femte år får ett personligt samtal där bland annat vårt framtagna medlemsdokument gås igenom. Vi anser att vi genom detta har hittat ett sätt att inkludera människor från annan kyrkotradition samtidigt som vi är trogna vårt teologiska arv.

Till sist vill jag utifrån Östen Myrenfeldts insändare 1 juni förtydliga att vi i Pingstkyrkan Helsingborg bara tror på och praktiserar troendedop. Alla som kommer till tro söker vi vägleda fram till dopet. Frågan är om människor som under många år levt i sitt barndop och som är engagerade i våra församlingar inte skulle platsa i vår gemenskap och nekas medlemskap? Den frågan har vi i Helsingborgs Pingstförsamling tagit ställning till.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms
Dokument: Kristen ungdomskultur
Premium
Foto: Joakim Lundgren