Vikten av en god debatt

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Kyrkovalet 2017 är över. Det har varit en mycket debattintensiv period. Så pass att vi på Dagen.se har haft en webbdebatt med texter som inte kunnat få rum i tidningen.

I kyrkovalsdebatten har frågan om partiernas vara eller icke vara dominerat. Det gemensamma för alla debattörer, oavsett ståndpunkt, är att det finns ett genuint intresse för Svenska kyrkans välgång i Sverige. Det är något att ta fasta på.

Dagens opinionsmaterial, det vill säga ledare, krönikor, debattartiklar och insändare, är det som läses mest på tidningens hemsida. Det är roligt, eftersom vi tror på vikten av att samtal får föras och att dessa förs med högt i tak.

Ibland hör läsare av sig och undrar varför bara en sida får komma till tals i en fråga. Så är naturligtvis inte fallet. Om du saknar en sida eller kanske till och med tycker att den fråga du brinner för sällan får utrymme - välkommen med ditt bidrag!

Tidningen Dagen är Sveriges största kristna tidning och det innebär ett ansvar. Vi vill ge rum för en mångfald av åsikter i skärningspunkten mellan tro och samhälle. Tillsammans bygger vi kristenheten stark.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.