Viktig men sned granskning

Det är olyckligt att TV4:s Kalla fakta gör sådana extrema generaliseringar av miljontals människor utifrån granskningen av en enda predikant, skriver teologstudenten Micael Grenholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”Hennes hörsel har helt och hållet blivit återställd ... Jag är helt oförmögen att förklara detta fenomen ... Jag kan inte komma på någon rationell förklaring till varför hennes hörsel blivit normal, då hon hade en bilateral sensorineural hörselskada.”

Detta är ett av många ut­låtanden av läkare som citeras i Craig Keeners ”Miracles”, ett mastodontverk på 900 sidor som dokumenterar mängder med övernaturliga händelser i både historia och nutid. Liknande så kallade verifierade helanden, där en persons påstående om tillfrisknande efter bön styrks av läkare, finns exempelvis i Candy Gunther Brwons ”Testing prayer” eller Niels Christian Hvidts ”Mirakler”.

Även om forskarvärlden inte kan uttala sig om det verkligen är Gud som har gripit in, så är det onekligen så att mängder med människor har tillfrisknat på ett oförklarligt sätt efter att ha fått förbön. Att säga något annat är att påstå att alla tillfrisknanden som sker har kända orsaker, eller åtminstone att de som är oförklarliga aldrig har föregåtts av bön - något som ovanstående litteratur kraftigt motsäger.

När Kalla fakta granskade den karismatiska rörelsen i TV4 den 28 oktober var dessa fall av genuina tillfrisknanden efter förbön något man var noga med att inte nämna. Fokus låg på ”mirakelpastorer” som enligt programmet är bluffmakare, hypnotisörer och giriga charlataner på en och samma gång. I skottgluggen stod trosförkunnaren Jens Garnfeldt, och för att stärka sitt case intervjuades tre personer som inte blivit helade, två magiker som förklarade ”mirakelpastorernas” bluff och båg, och så pastorn Torsten Åhman som riktade kraftig kritik mot Garnfeldt.

Och det är faktiskt i stora drag en kritik jag delar. I programmet fick vi höra förskräckliga vittnesbörd från människor som uppmanats att inte ta mediciner utan i stället ge bort tusen­lappar tills det svider i plånboken. Vi hörde hur Garnfeldt utlovade helanden på ett osunt sätt och hur han vägrade kommentera det faktum att han begär tiotusentals kronor i kollekt. Den framgångsteologi och pengadyrkan som har kännetecknat den så kallade trosrörelsen är tyvärr uppenbart inte ett avslutat kapitel, och det bör kraftigt fördömas av Sveriges karismatiska ledare och samfund.

Dock var det största problemet med Kalla faktas reportage att de gjorde en extremt kraftfull generalisering utifrån sina upptäckter. Det talades om hur hundra miljoner tillhör ”den karismatiska rörelsen” globalt och hur 100 000 gör det i Sverige, och på sin hemsida beskriver TV4 detta som ”en ny hänsynslös religiös rörelse”.

Sanningen är ju dock den att den stora majoriteten av Sveriges 100 000 karismatiker tar avstånd från de avarter som presenteras i programmet. Vi tror att Gud kan bota cancer, men vi utlovar inte helande för allvarliga sjukdomar och vi ägnar oss inte åt halvtimmeslånga kollekttal. Det Kalla fakta genomgående granskade i hela programmet, utan att nämna det, var trosrörelsen. En rätt extrem form av trosrörelsen dessutom, som väldigt få församlingssammanhang i svensk kristenhet sympatiserar med. De flesta karismatiker i Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Vineyard, EFS, Equmeniakyrkan och andra samfund är långt ifrån det som Kalla fakta presenterade.

Samma sak gäller globalt. Donald Millers och Testunao Yamamoris ”Global Pentecostalism” visade att väldigt många av majoritetsvärldens pingstkarismatiker är vad de kallar ”progressiva pingstvänner”, snarare än anhängare av ”health and wealth churches” (hälsa och framgång-kyrkor). Progressiva pingstvänner tror lika starkt som andra karismatiker på kraften i tecken och under, men de värderar läkarvård högt och låter kollekten gå till fattigdomsbekämpning i stället för att finansiera pastorers lyxliv. Detta är förstås en mer biblisk form av kristendom, då urkyrkan både kännetecknades av många mirakler och ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga (Apostlagärningarna 2:43–45).

Granskningen och kritiken av en osund helande- och pengakultur i den karismatiska rörelsen är oerhört viktig. Men det är olyckligt att Kalla fakta gör sådana extrema generaliseringar av miljontals människor utifrån granskningen av en enda predikant.

Micael Grenholm

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Pingst rådslag
Premium
Foto: Thomas Österberg