Vilka pastorer inbjuds till Pingts samtalsdagar?

Överhängande är annars att en alternativ pingströrelse vid sidan om växer till.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller