Vilket ansvar har påven Franciskus?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Under flera decennier och från många olika håll runt om i världen och nu senast från USA, Pennsylvania, har det kommit till allmän kännedom att hundratals katolska präster förbrutit sig sexuellt mot barn i en närmast industriell omfattning, som för en normalt funtad människa är mycket svår att ta in.

Bland de allra värsta av grovt kriminella är det avskyvärt att ge sig på barn, men uppenbarligen inte för en del av det katolska prästerskapet. Hur är medvetenheten om denna perversa brottslighet i dagsläget hos påven Franciskus och hans underordnade kardinaler, kan man undra?

Vad som sedan länge kommit till allmän kännedom är att kyrkans högsta ledning i de lokala församlingarna har, när brotten avslöjats, gjort allt som stått i deras makt för att mörka övergreppen och pedofilerna har endast blivit omflyttade till andra församlingar där övergreppen kunnat fortsätta. Man har månat kyrkans rykte framför barns säkerhet, och vilket ansvar har nu det påvliga i Rom för detta?

Kan Franciskus instämma i det som Paulus säger när han talar om det mest grundläggande i det kristna livet? Paulus: ”Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor” (Apg 24:16). Sådant som man inte är medveten om berör aldrig samvetet, och sådant man blivit medveten om har man som högsta ledare maximalt ansvar att åtgärda. Gör man inte det simmar man omkring i underlåtenhetens dypöl. Så, hur medveten är Franciskus om högt uppsatta i sitt eget hägn som mörkat avskyvärda brott och alltjämt mörkar? Sven Degerfeldt

Göteborg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské