Vill ni inte förstå RFSU?

Ni tycks inte vilja begripa utan förvränger RFSU:s budskap. Det skriver Cindhy Cronjezon till Olof Edsinger och Alf B Svensson och får svar direkt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alf och Olof, det är glädjande att vi kan enas kring några punkter i debatten kring RFSU-materialet ”Sex i skolan”, som att ni inte tycker att det är fel med normkritik eller ifrågasättande av traditionella könsroller. Men sen finns det andra saker som känns plockade ur sitt sammanhang eller obehagligt ihopblandat.

Materialet är tänkt att vara heltäckande i alla ämnen, men när man tar upp sex och samlevnad utifrån det specifika ämnet och problematiserar något så säger man inte per automatik att det är fel. Inte heller säger det att kärlek och sex inte kan höra ihop eller ofta inte hänger ihop, men diskussionen bland eleverna kan bli mer nyanserad om de uppmuntras till att diskutera och problematisera begreppen.

Era hänvisningar till RFSU:s hemsida är ryckta ur sitt sammanhang, vilket för mig tyder på en ovilja att förstå och att ni därmed förvränger deras egentliga budskap.

När materialet läses i sin helhet framgår det tydligt att RFSU genom att problematisera kring de rådande normerna presenterar alternativ och på så sätt – tvärtemot vad ni menar – tydligt visar att de varken förespråkar det ena eller det andra.

Att i denna debatt dra en parallell mellan gruppvåldtäkten på den 15-åriga flickan och RFSU:s kritik mot att framhålla gruppsex som något skumt, är absurd. Låt oss därmed klar­göra en sak: en gruppvåldtäkt har på intet sätt något att göra med att själv välja att njuta av att ha sex med flera personer vid ett och samma tillfälle.

På er motfråga om det inte borde ligga i samhällets intresse att skolan uppmuntrar till trofasta, kärleksfulla relationer, så sätter ni det i relation till att materialet vänder sig till alla oavsett sexuell läggning, sexuella praktiker eller könsidentitet. Jag kan inte svara på den frågan, när den är ställd på det viset.

Jag förespråkar att varje människa ska få vara den man vill och också få möjlighet till information kring de olika val som finns. När man får lov att vända och vrida på det som bjuds, kan man som enskild individ aktivt ta ställning till vad som känns rätt eller fel. Detta oavsett om det handlar om religion, sexuell praktik och sexuell läggning, relationer, äktenskap etcetera.

Jag förstår inte varför ni försöker få RFSU:s skolmaterial att framstå som att det exkluderar kärlek och att relationer inte kan eller får höra ihop med sex. Andemeningen i materialet är att presentera och ge kunskap, inte att som ni med pekpinnar säga åt eleverna hur de bör förhålla sig och hur de bör se på relationer, oavsett om det rör sig om en sexuell relation med eller utan kärlek.

Jag tolkar ert budskap som att ni inte främst vill informera och sprida kunskap om sex utan mer vill fokusera på det som ni kallar trofasta relationer med ett minskat fokus på sex. Jag upplever också att det budskap ni förmedlar begränsar allt det som ligger utanför normen, det vill säga alla som inte är heterosexuella.

Är det något vi människor inte behöver så är det andra som dömer oss för vad vi njuter av, vem vi blir förälskad i, hur vi vill ha sex, hur vi ser på vår könsidentitet och hur en relation ska se ut. Jag är kritisk till att ni verkar se det annorlunda.

Cindhy Cronjezon, socionom

Svar:

Cindhy, det du skriver bekräftar egentligen det mesta som vi redan har sagt. RFSU vill ha en sex- och samlevnadsundervisning som är fri från pekpinnar. I klartext innebär detta att positiva värderingar om kärlek och trohet inte får förordas i klassrummet. Normer betraktas som förtryckande, och alla frivilliga val på det sexuella området är likvärdiga.

Vår erfarenhet säger att många unga far illa av just detta öppna landskap på sexualitetens område. Redan i tidiga tonåren upplever många en press att vara sexuellt aktiva, och bland annat därför har kompissex – sex utan kärlek – blivit vanligare. Alltför ofta utnyttjar man också varandra i sitt sökande efter bekräftelse, närhet och sexuell tillfredställelse. Lärarna ska givetvis fortsätta att prata om sex, och även ge information om de olika val som finns. Men vi tycker ändå att det är olyckligt när 13-14-åringar uppmuntras till ett vidlyftigt sexuellt experimenterande.

Du skriver att RFSU varken förespråkar det ena eller det andra när det gäller normer. Men RFSU undviker ju att svara på den fråga som man vet att flest ungdomar i Sverige ställer: Hur får man ett förhållande att hålla? Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att den inte passar in i RFSU:s värdeneutrala och normkritiska agenda.

Att vi i denna debatt har lyft fram vissa värderingar innebär inte att vi dömer dem som inte delar vår uppfattning. Vi hoppas att du inte har uppfattat våra artiklar så. Slutligen hoppas vi att inte heller vi ska få ett sådant bemötande.

Olof Edsinger, generalsekreterare för Salt - barn och unga i EFS

Alf B Svensson, leg psykolog

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Syrienkriget
Donald Trumps presskonferens tillsammans med president Sergio Mattarella på onsdagen handlade mer om Syrien än om Italien. 
Foto: Evan Vucci
Foto: Evan Vucci