Visar att kristna skolor behövs

På de kristna skolorna är det inga problem med avslutningar i kyrkorna. Nu är det dags för minst en kristen skola i varje kommun, menar Markus Holgersson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag måste säga att jag är ganska förvånad över den förvåning som uppstått bland kristna under den senaste veckan med anledning Skolverkets uttalande om kristen skolavslutning.

Många verkar tro att detta inte kunde ske även om frågan varit uppe tidigare, då gällande sommarens avslutningar. Debatten handlar ju egentligen inte om platsen ”kyrkan” utan mer om huruvida svenska kommunala skolor har rätt att arrangera en kristen skolavslutning eller liknande och göra den till ett obligatorium. För mig är det inte ett speciellt konstigt att Skolverket reagerar som det gör.

Den svenska skolan har varit icke-konfessionell sedan många år och i och med Lgr11 (läroplanen från 2011) är det egentligen inte något nytt, mer ett förtydligande. Den offentliga svenska skolan skall vara fri från all form av religiös påverkan, så även den kristna.

Att Skolverket regerar är för att säkerställa detta. Inget är alltså nytt sedan lång tid, men det som är nytt och som föranleder ett uppvaknande är att inse hur starkt sekulariserat vårt land är. Det är nämligen först nu som Skolverket vågar göra sitt jobb i ärendet eftersom jag tror de antar att opinionen ställer sig bakom. Om detta är fallet eller ej ska bli spännande att se.

Parallellt med den kommunala skolans avkristning har vi sett en annan mycket spännande utveckling, åt det motsatta hållet.

De kristna konfessionella skolorna har gjort sitt intåg. På dessa skolor har man laglig rätt att ha konfessionella inslag. De ska vara frivilliga men man har rätt att arrangera dem. Man har rätt att starta varje dag med morgonbön, bön för maten, arrangera skolgudstjänster och kristendomsundervisning.

Man har också rätt, eller låt mig säga så här, man ser det som en självklarhet att fira en kristen skolavslutning, ofta i en kyrka. På de kristna skolorna finns allt det där som jag hoppas vi kristna vill ha och ge vidare till nästa generation. Att tro att vi kan förvandla den kommunala skolan till att bli kristen ser jag som en smärre omöjlighet, i alla fall på några år, bara en folkväckelse skulle kunna ändra detta.

Samhället och skolan har förändrats oerhört snabbt och det gäller att vi målar sörgårdsidyllen i rätt färger. Skolverkets uttalande ger oss anledning till att omvärdera och nyansera vår uppfattning om Sverige och svensk skola. Om vi inte radikalt kan omvandla den kommunala skolan just nu, så finns det dock saker vi kan göra.

Det främsta är att vi kristna föräldrar kan välja att sätta våra barn i den kristna skolan, för den finns som ett underbart ­alternativ, något jag tror allt fler ser nödvändigheten av. Vi kristna föräldrar har en fantastisk möjlighet att ge våra barn den skola de har rätt till, en kristen skola.

Jag menar att det nu är dags för oss kristna föräldrar, att vakna upp och inse hur avkristnat Sverige är och att vi tillsammans genom att stödja och framför allt välja de kristna skolorna kan vara med och ”på­kristna” Sverige igen. Detta tror inte jag kommer att lyckas genom en enskild namninsamling även om den är toppen.

Det kommer ske långsiktigt genom den generation som växer upp. Det kommer att ske genom de barn som får en kristen utbildning och fostran där hem, skola och kyrka står tillsammans.

Jag vill uppmana oss kristna föräldrar att noggrant välja den skola som står för de värden vi står för. En skola där barnen slipper ensidig världslig påverkan och i stället får med sig genuint kristna värden kopplade till Gud och hans ord.

Utbildning utan Gud är ingen fullständig utbildning, det har kristna över hela världen sett som självklart i hundratals år. Det är först de senaste 50–60 åren vi i väst fått för oss att världen kan fostra, utbilda och överföra kristna värderingar till våra barn.

Vi har också sänt våra otränade barn in i den kommunala skolan som ”vittnen”. Hur många som blivit nedbrutna och avkristnade, ja det vet bara Gud.

Termometern visar i alla fall tydligt att det är dags för hundratals nya kristna skolor i Sverige, minst en i varje kommun. Det är vad jag uppmanar oss att vi, kristna föräldrar och ledare, tillsammans behöver arbeta, drömma, be och kämpa för.

Visst vill vi ge våra barn möjligheten att höra talas om Jesus och den kristna tron, även på skoltid?

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.