Debattören som vill förbjuda religiösa skolor

Förbjud religiösa friskolor. Det menar den liberala debattören Jenny Sonesson, som framförallt varnar­ för att i kölvattnet av den ökade invandringen kommer fler muslimska friskolor och en ökad segregation. Helt fel resonemang, menar Johan Ingerö från Timbro. De båda bjöd upp till debatt på Dagens redaktion­.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Det är obegripligt att en sekulär stat finansierar religiösa skolor för små barn.” Så skrev Jennys Sonesson i en krönika i Dagens Samhälle, där hon argumenterade att religiösa friskolor ökar segregationen och lägger en grund för indoktrinering.

En av dem som snabbt gick ut och kritiserade henne var Johan Ingerö, välfärdsansvarig på Timbro.

Vi bjöd in dem till Dagens redaktion för att debattera frågan.

– Mitt avstamp är artikel 14 i barnkonventionen, att även barn har rätt till religionsfrihet, både till och från religion, sa Jenny Sonesson inledningsvis.

– Jag tror att barn som växer upp i religiösa familjer behöver det här pluralistiska andningshålet.

– Man får gärna vara troende på fritiden, gå i kyrkan eller moskén, men utbildningen ska vara sekulär när vi finansierar den.

När hon under debatten pratade om detta pluralistiska andningshål tog hon upp flera exempel, där religiösa grupper med hjälp av skolan försöker påverka eleverna åt ett visst håll, exempelvis att Plymouthbröderna och Scientologerna driver skolor. Men de skolor som hon faktiskt var mest orolig över var de muslimska, där hon exemplifierade med en förskola i Gävle, där det avslöjades att en av de anställda var IS-sympatisör verksam i en moské.

– Han hyllar IS-krigare, och jobbar med småbarn.

Kan motverka integration

En annan muslimsk skola marknadsförde sig med att vissa verksamheter var könssegregerade, vilket Jenny Sonesson beskrev som hedersförtryckets förlängda arm.

I och med en relativt stor muslimsk invandring till Sverige, varnade Jenny Sonesson också för hur det kan komma att se ut om tio eller tjugo år, och att de muslimska friskolorna kan komma att motverka integration.

Men går det att enbart förbjuda muslimska friskolor? Nej, det skulle vara oerhört diskriminerande, och där högg Johan Ingerö direkt.

– Därför är min argumentation bättre, för jag menar att alla skolor ska bedömas på enhetsnivå. Vi kan och bör inte slå fast att vissa religioner inte får bedriva undervisning. Du säger att välfungerande judiska och kristna friskolor ska slå igen, bara för att andra religiösa friskolor inte fungerar.

Får välja vad de vill

Medan Jenny Sonesson fokuserade på skolor som hon anser går över gränsen, menar Johan Ingerö att vitsen med valfrihet är att människor ska få välja vad de vill, inte bara det som godkänts av ett upplyst statligt råd, eller något liknande.

Ni är bägge för fria skolval. Men kan valfriheten gå för långt?

– Jag är inte emot friskolor, jag gillar olika pedagogik. Men för mig är religion inte pedagogik, det tillhör privatlivet. På fritiden kan man vara hur religiös som helst, säger Jenny Sonesson, som landar i ett ja på frågan.

”Val inom godkänd ram”

Johan Ingerö svarar att det är själva vitsen med valfrihet, möjligheten att gå för långt ska finnas.

– Det är komplicerat, men alternativet­ är värre, menar Ingerö, och går till attack på ett synsätt där valfrihet enbart innebär ett val inom en godkänd liberal ram.

– Det går inte att säga att du får välja vilken bil du vill, bara den är svart. Det går inte att säga att valfrihet är okej, så länge du inte är troende.

Se debatten mellan Jenny Sonesson och Johan Ingerö.