Demonstranter avbröt interreligiös gudstjänst

En gudstjänst i Buenos Aires med syfte att högtidlighålla minnet av Kristallnatten avbröts av SSPX, en utbrytargrupp ur romersk-katolska kyrkan. Demonstranternas budskap var: ”De som följer falska gudar ska hållas borta från det heliga templet.”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Samma dag som Vatikanen offentliggjorde en 2 000 sidor lång vägledning i kyrkans lära om interreligiös dialog gick en grupp ur det ultrakonservativa Sankt Pius X:s brödraskap in för att hindra en interreligiös gudstjänst i katolska domkyrkan i Buenos Aires. Ett fyrtiotal personer störde gudstjänsten genom att högröstat skandera rosenkransen och Fader Vår samtidigt som de delade ut flygblad med en protest mot att katedralen användes av ”efterföljare till falska gudar”.

Den interreligiösa gudstjänsten firas varje år i november till minne av Kristallnatten, den pogrom som på allvar inledde Tredje Rikets förintelse av judar. Traditionen sågs som mycket viktig av påven Franciskus under hans tid som Buenos Aires ärkebiskop. Tillsammans med stadens översterabbin, tillika hans gode vän Abraham Skorka, såg han till att den fördes vidare som ett märkbart inslag i de religiösa samfundens – judarnas, katolikernas och protestanternas – samförståndsarbete.

Urartade till bråk

I år var det Jorge Mario Bergoglios efterträdare, ärkebiskopen Mario Poli som ledde gudstjänsten som urartade till bråk innan polisen kunde leda ut SSPX-anhängarna.

– Domkyrkan var fullpackad när en liten grupp på cirka 40 personer började läsa ur kristen liturgi och kasta pappersbitar där det stod att judarna hädade platsen, berättade rabbi Abraham Skorka, enligt AP. Enligt nyhetsbyrån utsattes gudstjänstbesökarna för kommentarer som ”Det var judarna som dödade Jesus” samt att Förintelsen aldrig ägt rum.

Ärkebiskop Poli fördömde attacken och manade till lugn med orden: ”Fred vare med er. Shalom.”

Ledaren för den sydamerikanska grenen av SSPX bekräftade att demonstranterna tillhörde brödraskapet och att de ”hade all rätt att känna sig kränkta av att en rabbin fick vara med och förrätta en gudstjänst i kyrkan”. I en radiointervju sa han att den sortens ceremonier är oacceptabla.

Ändrade inställning

Ett av de grundläggande skälen till att SSPX grundades var att katolska kyrkan under Andra Vatikankoncilliet på 1960-talet radikalt ändrade inställning till interreligiös dialog. SSPX anser att ekumenik och tolerans gentemot andra religioner innebär ett så allvarligt avsteg från den enda sanna och rätta vägen att de som följer katolska kyrkans nya syn har förverkat sin rätt att vara katoliker.

I mitten av oktober var SSPX inblandat i en annan offentlig kontrovers. Sällskapet erbjöd sig att ta hand om begravningen av Erich Priebke, en dömd nazistisk krigsförbrytare, som dog i husarrest när han avtjänade straffet för en massaker på 335 civila utanför Rom 1944. Roms katolska stift sa nej till en begravningsceremoni i kyrkan utan krävde att den skulle hållas i hemmets avskildhet. SSPX beslut ledde till kraftfulla protester och när bilen med Priebkes kvarlevor anlände till SSPX kapell utanför Rom utbröt våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och nynazister, varpå myndigheterna stoppade begravningen.

I ett uttalande uppgav SSPX att man fördömer ”alla former av antisemitism och rashat, men också hat av alla de slag” och att ”den katolska tron kännetecknas av barmhärtighet och förlåtelse”. Samtidigt är det känt att vissa medlemmar av SSPX, bland dem en av sällskapets biskopar, Richard Williamson, säger att Förintelsen aldrig ägt rum.

Anna B Sandberg

demonstration. Ett fyrtiotal personer störde gudstjänsten i Buenos Aires när Katolska domkyrkan firade minnet av Kristallnatten. De skanderade rosenkransen och Fader Vår högrustat.

Ärkebiskop Mario Poli.

Nytt kompendium

  • Det nya kompendiet om interreligiös dialog som offentliggjordes i början av veckan redogör i detalj för den katolska kyrkans lära i ämnet. Den omfattar perioden från Johannes XXIII till Benedikt XVI och innehåller mer än 900 dokument. Bland dem skriften Nosta Aetate från Andra Vatikankoncilliet, påvliga encyklikor, brev och predikningar.