”Detta är en form av mobbning”

Elisabeth Svantessons utnämning till minister har väckt starka reaktioner.Det är hennes koppling till Livets ord och Ja till livet som nu vänds emot henne.– Detta är en form av mobbning, säger Alf Svensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

När statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade Elisabeth Svantesson som ny arbetsmarknadsminister berättade han också att hon tidigare varit engagerad i Livets ord och i Ja till livet, men gjorde klart att detta inte påverkade hennes uppgift som minister.

”En riktig mörkermänniska”

Elisabeth Svantessons koppling till dessa organisationer har dock väckt allt från mild kritik till närmast hat i olika medier. En kritiker är Mattias Svensson, redaktör för liberala magasinet Neo, som till Svenska Dagbladet säger att Elisabeth Svantesson ”verkar vara en riktig mörkermänniska de har plockat upp.”

Varför använder du så starka ord?

– Jag var ombedd att lämna en kommentar i direkt anslutning till utnämningen, och detta baserades på vad jag kunde få fram om henne på några minuter. Det ger naturligtvis aldrig en helt rättvis bild av hennes person och gärning, säger Mattias Svensson till Dagen.

Anser du att personer i Livets ord är mörkermänniskor?

– Vilken tro hon har eller vilken församling hon tillhör har jag inga åsikter om. Det jag har synpunkter på är hennes politiska åsikter, som hon stått för och drivit. Dessa ska hon kritiseras för, inte för hennes tro eller privatmoral, säger han.

Häpen över hätskheten

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger till Dagen att hon är häpen över den hätskhet som präglar mycket av kritiken mot Elisabeth Svantesson.

– Särskilt med tanke på att hon lett arbetsmarknadsutskottet och enligt de kollegor som uttalat sig är en mycket kompetent person, säger hon.

Vad tror du kritiken bottnar i?

– Jag tror att trots att många debattörer talar om vikten av tolerans så har man inte fullt ut greppat innebörden av ordet. Jag tror också att många har väldigt dålig kunskap om de fria samfunden och Katolska kyrkan.

Alf Svensson, som i dag är ledamot i EU-parlamentet för Kristdemokraterna, ser detta som mobbning av Elisabeth Svantesson.

– Det är mycket simpel journalistik och visar på hur apart Sverige är så fort det blir tal om religion, säger han.

Men måste inte journalister kunna ställa frågor om till exempel Ja till livet?

– Man har rätt att fråga om vad som helst. Men det är en sak att fråga, en annan sak att mobba. Det Elisabeth Svantesson ska göra är att svara klart, entydigt och frimodigt på frågorna, det finns ingen annan väg att gå.

”Rätt agerat av Reinfeldt”

Medierådgivaren Paul Ronge tycker att Fredrik Reinfeldt agerade rätt när han genast tog upp Elisabeth Svantessons bakgrund, det gör det svårare för oppositionen att senare vända detta mot henne. Han tycker dock att Elisabeth Svantesson inte var lika genomtänkt under presskonferensen.

– Hon ville inte riktigt svara på frågorna. Om hon tänkt igenom det noga hade hon kunnat säga att detta är mitt engagemang, jag står för det, men det är privat och har ingen bäring på den uppgift jag har nu, säger Paul Ronge.

”Bättre kultur hos moderaterna”

Pär Axel Sahlberg, pastor och tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, menar att kritiken mot Elisabeth Svantesson liknar den som också drabbade Omar Mustafa, den muslimske politiker som tvingades bort från den socialdemokratiska partistyrelsen. Pär Axel Sahlberg tror dock inte att Elisabeth Svantesson kommer att tvingas avgå.

– I det här avseendet finns det nog en bättre kultur hos Moderaterna än hos Socialdemokraterna. För inom socialdemokratin finns det en viss beröringsskräck med den här typen av offensiv religion, säger han.

Fråga: Kan man vara minister och samtidigt ha en tydlig religiös tro?

Morgan Johansson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna:

Självklart. Många troende socialdemokrater har suttit i s-regeringar. Men det återstår att se om Svantesson står bakom till exempel aborträtt och homosexuellas rättigheter, som hittills varit regeringens politik. Om hon inte gör det så kommer hon att få lämna regeringen.

Peter Rådberg, riksdagsledamot för Miljöpartiet:

Ja, men regeringen Reinfeldt tar ju naturligtvis en risk om han utnämner ministrar med åsikter som inte harmonierar med regeringspolitiken. Men Elisabeth Svantesson har ju förklarat att hon står bakom abortlagstiftningen, och då ser jag inget problem.

Fredrik Malm, riksdagsledamot för Folkpartiet:

Jag ser inga hinder för det. För min del är religionen en privatsak och något man beslutar om själv. Jag har heller ingen anledning att ifrågasätta den bedömning som statsministern gjort när han utnämnt Elisabeth Svantesson till ny arbetsmarknadsminister.

Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet och riksdagsledamot för Moderaterna:

Självklart ska inte religiös tro och församlingsengagemang vara diskvalificerande för politiska uppdrag. Ytterst sett är det väljarna som bestämmer.

Caroline Szyber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna:

Absolut. Att det skulle betraktas som ett lik i garderoben att ha en tro tycker jag är snedvridet och osakligt. Som minister måste man kunna belysa komplexiteten i exempelvis abortfrågan, även om man ställer sig bakom nuvarande lagstiftning.

Carina Herrstedt, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna:

I det här specifika fallet har jag inga synpunkter och tycker att debatten kring Svantessons lämplighet som minister har varit överdriven.

Statsministeromröstning