Diakonia: Banker stöder vapenexport

Bankerna måste upphöra med att investera i kontroversiell vapenexport. Det kräver kristna biståndsorganisationen Diakonia.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I samarbete med Sveriges konsumenter har Diakonia tagit fram en rapport som visar kopplingen mellan Sveriges sju största banker och 15 företag som exporterar vapen till länder där sådan export är omdiskuterad.

Det handlar om auktoritära regimer, länder med bristande politiska rättigheter och medborgerliga friheter, länder i väpnad konflikt eller länder som trots stor fattigdom använder en oproportionerligt stor del av statsbudgeten till militära utgifter. Några exempel på sådana länder är Saudiarabien och Jemen.

– De svenska bankerna måste ta ansvar och sluta investera i denna typ av kontroversiell vapenexport. Det skulle ge en viktig signal till vapenföretagen och sätta press på andra investerare att ta ställning, skriver Bo Forsberg Diakonia och Jakob König, Sveriges konsumenter, projektledare för ”Fair finance guide”, på DN Debatt i dag, där rapporten presenteras.

Alla sju bankerna investerar i företag som är inblandade i kontroversiell vapenexport. Hos Danske Bank, Handelsbanken och SEB hittades företagen även i fonder som säger sig ställa högre krav på etik och socialt ansvar, så kallade etikfonder.

I rapporten "Bomber och granater" ställs en rad krav på bankerna, bland annat att de bör anta och publicera riktlinjer mot kontroversiell vapenexport och att publicera listor över de företag som svartlistats på grund av sin involvering i kontroversiell vapenexport.

Fotnot: De undersökta bankerna är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank. Det totala värdet av bankernas investeringar i företagen uppgår till knappt 4,7 miljarder svenska kronor. 

Här finns listan på de 65 svenska sparfonder i svenska banker som enligt Fair Finance Guide har investeringar i kontroversiell vapenexprt.