Distrikten: Vi ser ingen medlemsflykt

Det finns tydlig kritik från vissa medlemmar, men vi ser ingen medlemsflykt, konstaterar de distriktsordförande i Kristdemokraterna som Dagen talat med.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Jönköping är det största distriktet och ordförande Camilla Rinaldo Miller säger att hon har noterat någon enstaka person som begärt utträde på grund av Pride:

– Visst har vi fått reaktioner, annat vore konstigt. Men om det händer något man själv inte gillar vill man ju vara kvar och kämpa för det man står för, lämnar du blir det bara de andra kvar som inte tycker som du.

Hon menar att KD står fast vid de grundvärderingar som partiet alltid stått för, alla människors unika värde.

– Jag hade önskat en parad för alla. Det finns andra grupper som känner sig lika utsatta, funktionshindrade till exempel.

Stilla i Skåne

Michael Anefur är ordförande i Skåne:

– Eftersom det påståtts att vi har en massflykt bad jag vår kanslist titta på om det hänt något i vårt medlemsregister de senaste månaderna. Och det har det inte. Det är väldigt stilla under sommaren, som det brukar vara. Så vi har inte sett en synlig reaktion.

Hur bedömer du att inställningen i sakfrågan är hos er?

– Det finns säkert många som tycker att det är olämpligt, men det har inte den digniteten att man lämnar partiet. Samtidigt är det många som säger ”äntligen gjorde man rätt” Men jag tror inte frågan har den sprängkraften som vissa vill göra gällande.

– Det som kan störa mig är att hävda att genom att gå i tåget har Ebba accepterat allt som RFSL kräver, men det är faktiskt inte sant. Det har hon varit väldigt tydlig med.

Bo Rudolfsson är ordförande i Örebro läns distrikt. Han berättar att två personer har gett Pride som skäl för utträde.

– Min uppfattning är att jag själv inte skulle gå med i tåget, men jag kan förstå hur Ebba resonerade. Det är en symbolfråga för många. Men jag har svårt att tro att det blir en medlemsflykt.

– Personligen tror jag inte att det här ger något inflöde av medlemmar.

Hans-Inge Smetana är ombudsman i Västerbotten. Han säger att en person har meddelat utträde, och en som meddelat inträde på grund av Pride, den senare sa ”nu kan jag gå med”.

Som övriga intervjuade reserverar han sig för att det dels är sommartider, dels att det alltid finns en eftersläpning i rapporteringen.

– Vi är väl som andra distrikt delade i sakfrågan. Jag kan inte bedöma hur stora de olika sidorna är.

– Själv tror jag inte att det opinionsmässigt är här vi samlar de stora skarorna. Så jag vet inte om det är så taktiskt rätt. Det skapar en onödig intern diskussion.

Camilla Rinaldo Miller.

Camilla Rinaldo Miller.

Foto: Privat
[x]
Foto: Riksdagen.se