DO: Könsuppdelade bussar var inte diskriminering

Nu har domen fallit hos Diskrimineringsombudsmannen angående det uppmärksammade fallet vid den muslimska skolan i Stockholm. Skolan frias, men DO kritiserar de könsuppdelade idrottslektioner som finns, och kommer att följa upp skolans arbete.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Al-Azharskolan i Stockholm lät pojkar sitta fram i bussen och flickor bak. När detta blev känt i ett reportage i TV4:s Kalla fakta, blev det stor medieuppmärksamhet runt skolan och frågan.

Skolan blev också anmäld till Diskrimineringsombudsmannen DO. Nu har domen fallit. DO säger att de könsuppdelade skolskjutsarna inte var diskriminerande. Skolans förklaring till att man delat upp pojkar och flickor var att vissa elever varit stökiga, framför allt pojkar. Därför har fritidsledarna bett dem sitta längst fram med en bussvärd. Numera sitter eleverna blandat, säger skolan.

Kritik mot uppdelade idrottslektioner

DO kritiserar däremot att Al Azhar-skolan har könsuppdelade idrottslektioner. Detta riskerar att leda till diskriminering, menar DO.

"Att dela upp eleverna efter kön på idrottslektionerna riskerar att leda till att en eller flera elever utsätts för diskriminering, som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck", skriver DO.

DO kommer också att följa upp skolans åtgärder när det gäller dessa frågor, skriver TT.

Lilla Erstagården