Döden blir allt mindre religiös

Svenska kyrkan i Borlänge har anlagt en neutral begravningsplats - och snart kan Järfälla följa efter. Men redan nu satsar församlingen på en neutral begravningssida, helt frikopplad från kyrkans verksamhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Mer än hälften av de som betalar begravningsavgiften i Järfälla är inte med i Svenska kyrkan och det är inte längre självklart att man tänker på Svenska kyrkan när man ska ordna med en begravning. Så vi gör det här för att på bästa sätt fullgöra myndighetsuppdraget som Svenska kyrkan fått av riksdagen, säger kyrkoherden i Järfälla, Krister Kappel.

Förra året invigdes Sveriges första neutrala begravningsplats. Den ligger i Borlänge, i utkanten av Stora Tuna kyrkogård och drivs i Svenska kyrkans regi, som i Borlänge, liksom i merparten av Sveriges kommuner, är huvudman för begravningsverksamheten. På den neutrala begravningsplatsen får inga religiösa symboler förekomma på eller i anslutning till gravarna.

Enigt kyrkoråd

– Av respekt för människors livsåskådning ska det finnas en neutral begravningsplats. Det är vår skyldighet att bereda plats för alla olika behov och kulturer i ett mångkulturellt samhälle, säger Ann-Gerd Jansson, kyrkoherde i Stora Tuna och Torsångs pastorat.

Beslutet om att anlägga den neutrala begravningsplatsen togs av ett enigt kyrkoråd. Ännu har ingen begravts på platsen, men enligt Josef Erdem, initiativtagare och känd på orten som eldsjäl bakom flera mångfaldssatsningar, har flera intresserade hört av sig.

– Det finns många människor som inte tillhör de stora religionerna, de ska också ha en plats på jorden. Vi är individer allihop. Man ska ha en möjlighet att välja. Att ha en neutral begravningsplats handlar om frihet att bestämma på individnivå, säger Josef Erdem.

Sedan en tid tillbaka finns en muslimsk och yazidisk begravningsplats i Borlänge. Förbudet för religiösa symboler på den neutrala ska få alla att känna sig välkomna, förklarar han.

– Förr tvingades alla tillhöra en viss religion. Men den här platsen ska inte bara vara till för ateister och humanister, utan för alla möjliga. Jag uppskattar jättemycket att Svenska kyrkan tog det här beslutet. Det är så man bygger upp förtroende. Det handlar om att man förstår och har respekt för varandra.

Frågan på bordet

Frågan om att avskilja ett område för en begravningsplats utan religiösa symboler har kommit upp på flera håll. Värnamo pastorat har begravningsombudet väckt frågan som ska behandlas vid nästa kyrkorådsmöte. I Järfälla ”ligger den på bordet”, som kyrkoherden uttrycker det.

– Vi har precis beslutat att vi kommer att anlägga ett muslimskt gravkvarter och samtalat om ett neutralt. Inget beslut är taget, men det är inte otänkbart att ett sådant kan komma att anläggas, säger Krister Kappel.

Myndighetsuppdrag

Däremot har församlingen, som tidigare haft information om begravningsverksamheten på församlingens hemsida, beslutat att frikoppla frågan från kyrkans övriga verksamhet. Nu går man inte längre in via Svenska kyrkan utan på www.begravningijarfalla.se.

– Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag där vi där vi betjänar alla som betalar begravningsavgift, oavsett trostillhörighet. Vi står under tillsyn av Länsstyrelsen. Därför är det viktigt att hemsidan är frikopplad från församlingens övriga verksamhet.

Fakta:

Ansvaret för begravningar

Svenska kyrkans församlingar och pastorat ansvarar för begravningsverksamheten i hela Sverige utom i Stockholm och Tranås, där ansvaret vilar på kommunen.

Begravningsverksamheten regleras i begravningslagen. Enligt den ska särskilda gravplatser erbjudas dem som inte tillhör något kristet samfund.

Huvudmannen ska tillhandahålla värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.

Statsministeromröstning