Dödshjälpsdebatt hos Humanisterna

Ta debatten med ateisterna. Det är en paroll Per Ewert tagit till sin, och den 8 september ska han debattera aktiv dödshjälp med filosofen och ateisten Torbjörn Tännsjö.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Per Ewert, kristen debattör knuten till tankesmedjan Claphaminstitutet, ska representera det kristna perspektivet på ett evenemang som anordnas av Humanisterna, i Sverige kända för sin ateistiska hållning.

Det blir bortaplan för dig?

- Jo, men vi kristna behöver finnas på torget där frågorna debatteras, det är bättre att vi hörs där än att vi enbart håller till i kyrkorna.

- Det här blir första gången som jag debatterar med Tännsjö, och det är inte ofta han tar en sådan här debatt. Så det känns hedrande.

Varför blev du inbjuden?

- Jag och Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) deltog i en paneldebatt i ämnet i fjol, och därefter bad han mig att skriva en artikel om en kristen syn på aktiv dödshjälp till deras tidskrift SANS. Debatten med Tännsjö blir ett slags releasegrej inför det nya numret. Det är lite ovanligt att de lyfter in en kristen röst i tidningen, så jag har försökt ha en tydlig men samtidigt kontaktskapande tilltalston.

Vad tycker du om Torbjörn Tännsjös argumentation för aktiv dödshjälp?

- Det positiva är att han är konsekvent i sina resonemang. Det negativa är att resonemangen är väldigt obehagliga. Hans moralsyn säger att allt är tillåtet, till och med att döda en människa, så länge det ger större lycka åt det stora flertalet.

- Personligen tror jag inte att skiljelinjen bör gå mellan ateister och kristna när det handlar om aktiv dödshjälp, utan snarare mellan Torbjörn Tännsjö och alla oss andra. Men jag tror att många ateister tänker instinktivt att eftersom han är ateist ska de hålla med.

Hur viktigt är det att andra kristna håller med dig i dina resonemang?

- Frågan om aktiv dödshjälp är allmänmänsklig snarare än strikt kristen. Frågan gäller snarare om människor ska betraktas som en resurs, vilket vi som kristna rimligen bör hävda, eller en belastning.

Aktiv dödshjälp handlar om att en människa själv väljer att avsluta sitt liv. Är det inte okej, så länge det sker på frivillig grund?

- Här är vi på ett sluttande plan, vilket märks i Holland och Belgien där aktiv dödshjälp är tillåten. Från att det först uteslutande skulle handla om patientens egen vilja, har dödshjälp kommit att ges även utan patientens medgivande. På förslag finns nu att friska personer över 70 år ska kunna få hjälp att ta sitt liv. Där man har infört aktiv dödshjälp ser vi alltså hur positionerna flyttas fram hela tiden, eller rättare sagt, bakåt. Och här ligger det stora valet, om vi ska bygga en livets eller en dödens kultur i samhället.

Hur ska du och Torbjörn Tännsjö debattera?

- Enligt klassiska debattregler. Först varsitt inledningsanförande, därefter två replikrundor, frågestund och avslutning.

Kommer du att ha något publikstöd över huvud taget?

- En sådan här debatt känns lite som att kämpa uppe på berget Karmel som Elia. Men flera har lovat att vara med och bära i bön, och jag tror också att det kommer ett antal för att ge stöd på plats.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar