23 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

”Gud fungerar utmärkt med evolutionsteorin”

Att jorden skulle vara 6 000 år är ett helt galet påstående. Det menar Pekka Mellergårdh som anser att kristen tro och evolutionsteorin går alldeles utmärkt ihop.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar