Allt fler vill vara redo för kriser

Mikael Olergård håller regelbundet kurser i krisberedskap.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Mikael OlergårdCivilförsvarsförbundet har ett hundratal instruktörer, däribland Mikael Olergård (bilden). På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) träffar de allmänheten och föreningar och berättar om ”72 timmar”.

– Det är en standardiserad utbildning. Klarar du 72 timmar ligger du bra till, förklarar Mikael Olergård, som berättar att intresset för utbildningen är mycket större i dag än när han kom till Civilförsvarsförbundet för fyra år sedan.

I broschyren som delas ut vid utbildningsträffarna listas fem grundbehov som är viktiga att ha för att klara sig i 72 timmar utan hjälp. Grundbehoven är information, mat, sömn, vatten och värme.

Klarar man sig i tre dygn så har man grunden och kan lätt förlänga tiden med att utöka förråden.

– Det allra viktigaste är information. Och sociala medier är inte rätt kanal för bra information. För nyhetsuppdateringar rekommenderar vi P4, de har ett speciellt uppdrag att förmedla krisinformation och så kallade VMA, Viktigt meddelade till allmänheten.

– Näst viktigast är att ha tillgång till vatten.

Inte som preppare

Orsakerna till eventuella kriser är inte det viktiga i Civilförsvarsförbundets kurser. Fokus ligger på att deltagarna ska bli säkrare i sina hem. Och Mikael Olergård vill helst inte prata om preppning. Han anser att preppare har en annan tanke med sitt förberedande – de vill kunna klara sig under längre perioder och kunna undkomma.

– De är mer inne på att ta sin ryggsäck och fly ut i skogen. Men det pratar vi inte om på grundkurserna, säger han.