Ann Heberlein: Inte taktiskt av Ebba Busch Thor att vara föräldraledig nu

Hur tror du att Kristdemokraternas framtid ser ut? Ann Heberlein, teologie doktor, lektor i etik vid Lunds universitet:

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

"Jag tror tyvärr att den ser ganska dyster ut. Jag är rädd för att de inte klarar sig kvar i riksdagen nästa val, eftersom de har gett ett så svajigt intryck. Väldigt många moderater har stödröstat på KD tidigare, men nu behöver moderpartiet dem själva, så M:s kris kommer att drabba KD. Det här handlar också om hela borgerlighetens kris, vilket är illavarslande.

Jag tycker inte KD har varit tillräckligt tydliga och det blir tydligt i integrations- och migrationsfrågor. Men där är det nog svårt att vara tydlig, eftersom det finns så många, och starka, uppfattningar inom partiet.

Sedan måste jag också säga att det var ett mindre taktiskt val av Ebba Busch Thor att vara föräldraledig en sådan här period, då ett parti behöver en närvarande och stark ledare. Ibland kan man inte få allt. Antingen får man planera sitt barn en annan gång, eller tacka nej till uppdraget om man inte kan satsa allt. Det gäller naturligtvis både män och kvinnor.

Jag har svårt att säga på rak arm vad som är hoppfullt. KD äger inte några frågor, men det finns flera oerhört skickliga politiker, som Sara Skyttedal. Jag såg henne argumentera om kvinnliga fattigpensionärer, och att familjepolitiken ska hänga ihop, den som är hemma med barnen måste också kompenseras för detta. En sådan fråga engagerar många människor och här kan KD visa att de ser den här gruppen, att de bryr sig."