Dagen frågar ledare: Hur lyfter ditt samfund ungas perspektiv?

Fredrik Lignell, EFK, Lars-Gunnar Jonsson, Alliansmissionen, och Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan svarar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Fredrik Lignell, föreståndare i Ryttargårdskyrkan, EFK:

95585.jpg– Inom EFK har vi funderat en hel del över ung-frågorna. Vi hade en ganska lång process av överväganden som mynnade ut i att EFK Ung lades ner för låta de frågorna gå upp helt i samfundet. Tanken var att höja ungdomarnas status i hela rörelsen.

– Hos oss har Frizon, tillsammans med flera andra satsningar, spelat stor roll som plattform för unga att själva vara med och påverka inriktningen. Men samtidigt som det är mycket som är hoppfullt finns även bekymmersamma signaler. Vi kan inte vara nöjda med utvecklingen de senaste åren. Många av mina kolleger talar till exempel om att det är svårt att hitta ungdomsledare.

– I dag finns inte samma vattentäta skott mellan samfunden och unga rör sig mer fritt än någonsin tidigare och tar del av det stora utbudet som finns hos alla samfund, men på EFK centralt finns mycket kvar att göra. Från samfundshåll skulle jag vilja se mycket mer göras för att unga får prova sina vingar mer och att vi arbetar ännu mer långsiktigt.

 

95586.jpgLars-Gunnar Jonsson, missionssekreterare med ansvar för SAM:s Sverigearbete:

– Vi är väldigt glada över vår ungdomsorganisation, SAU, som vi har mycket att tacka för att många unga kommer till tro. Unga relaterar inte till samfundet som man gjorde tidigare, men däremot tror jag att man relaterar till SAU. Tack vare att vi är ett ganska litet samfund har SAM och SAU ett väldigt tajt samarbete och tar mycket intryck av varandra.

– Det är viktigt att skapa mötesplatser för att nå yngre. Genom arrangemang som läger, scoutverksamhet och arbetet med Gullbrannafestivalen gör vi det. Men vi behöver också jobba för att kyrkan får bli en mötesplats där unga engagerar sig.

– En grupp som vi märkt har lätt att hamna mitt emellan ungdomsorganisationen och samfundet är den man kallar unga vuxna. Där behöver vi hitta rätt språk och tillsammans med SAU hitta vägar för att nå fram och hjälpa den gruppen att känna sig sedd och delaktig.

 

95694.jpgSofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan:

– I Equmeniakyrkan har vi lagt en stor del av de frågorna hos vår barn- och ungdomsorganisation, Equmenia, som gör ett fantastiskt jobb. Vi fortsätter att anförtro dem med det uppdraget men samtidigt får anförtro inte innebära att överge. Vi vill arbeta mer för att ansvaret för barn och ungdomsfrågorna inte blir snedfördelat.

– Tillsammans med Equmenia har vi ett arbete som heter ”Växa i tro” som handlar om hur unga ska gå från våra verksamheter till att växa i tron och in i församlingen. I dag minskar vi i Equmeniakyrkan så en väldigt viktig fråga vi måste ställa oss är: hur ska vi växa?

– Equmeniakyrkan har fattat beslut om en kommande ledarutbildning för alla våra anställda ungdomsledare. De gör världens viktigaste jobb och behöver få allt stöd de kan få. Vi har även beslutat att barn- och ungdomsperspektivet tydligare ska ta plats genom hela pastors- och diakonutbildningen.

 

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar
Debatt