Dagen frågar ledare: Hur lyfter ditt samfund ungas perspektiv?

Fredrik Lignell, EFK, Lars-Gunnar Jonsson, Alliansmissionen, och Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan svarar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!