De röda har hållit ställningarna, därför är de störst i kyrkomötet

När Svenska kyrkan skiljdes från staten var de borgerliga partierna i majoritet i kyrkomötet. Men sedan kyrkovalet 2001 har de sjunkit stadigt, och Socialdemokraterna är numera störst av den enkla anledningen att de lyckats behålla sina väljare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Svenska kyrkan är röd. Av den enkla anledningen att Socialdemokraterna i kyrkoval efter kyrkoval behållit sin starka position. De har de senaste fyra valen hamnat strax under 30 procent av väljarstödet, och dessutom har de två rödgröna nomineringsgrupperna som ligger nära S i kyrkopolitiken vuxit, det vill säga ViSK (tidigare V) och MPSK (tidigare MP).

Parallellt har de nomineringsgrupper med koppling till de fyra allianspartierna stadigt krympt. Pilen har pekat nedåt för samliga fyra nomineringsgrupper under hela 2000-talet. I valet 2001 samlade de fyra Allianspartierna M, C, KD och L 51 procent av rösterna. I valet 2013 var den siffran nere på cirka 32 procent.

Klippt banden till moderpartierna

Samtidigt har tre av dem klippt banden med moderpartiet, och kopplingen till den allmänna rikspolitiken har blivit allt svagare.

Senast var det Moderaterna som lade ner verksamheten, och inför valet 2013 bildades Borgerligt Alternativ, vilket resulterade i ett rejält väljarras.

KD har ömsat skinn, och heter numera En levande kyrka, och de har under 2000-talet halverats sitt stöd i kyrkomötet. Liberalernas motsvarighet FiSK (Fria liberaler i Svenska kyrkan) har gjort samma resa.

Centerpartiet är det enda borgerliga parti som fortfarande ställer upp under partibeteckning, och den långsiktiga trenden är att de minskar sakta.

Vilka grupper är det då som växer?

De tre renodlade kyrkopolitiska grupperna, POSK, Frimodig kyrka och Öppen kyrka, har tillsammans börjat växa sig starka. Deras gemensamma agenda är att inte blanda in allmän politik i kyrkopolitiken, och i förra kyrkovalet fick de tillsammans omkring 25 procent.

Inga opinionsmätningar

POSK är det stora alternativet, och de har under hela 2000-talet samlat runt 15 procents stöd. Men det är de två mindre grupperna som vuxit, Öppen kyrka med sin mer liberala linje, Frimodig kyrka med sin konservativa.

Även Sverigedemokraterna har blivit större i val efter val, och med tanke på partiets starka frammarsch i den allmänna opinionen är det ingen skräll om de skulle få mer än de 6 procent de fick år 2013.

Men om de långsiktiga trenderna hållit i sig, återstår att se. Några opinionsmätningar brukar inte göras inför kyrkovalet, utan det är först på valdagen den 17 september som vi vet vilka pilar som pekar upp och vilka som pekar ner.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Kyrkovalet 2017

Den 17 september är det val för alla Svenska kyrkans medlemmar. Valet sker på tre nivåer, och här har vi fokuserat på den nationella nivån, valet till kyrkomötet.

Valet sker också på stiftsnivå, Svenska kyrkan har 13 olika stift, och på lokal församlingsnivå.

11 nomineringsgrupper ställer upp nationellt.

I valet på lokal nivå är utbudet av nomineringsgrupper dock inte lika stort, utan är på sin höjd en handfull per församling

I vissa fall finns det bara en lista, vilket blir mer av personval.