Den ekumeniske påven Franciskus

Han talar om ”blodets ekumenik” och uppmanar kristna av alla samfund att sprida evangeliet tillsammans. Det är ingen slump att det just är Jorge Mario Bergoglio som kommer till Sverige på måndag – för att besegla en vänskapspakt med de lutherska kyrkorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!