Göran Hägglund ser hellre resultat än står med plakat

"Gud är min trygghet i vardagen", säger Göran Hägglund, som är rakt på sak både när det gäller sin egen tro och att Kristdemokraternas politik vilar på kristen grund. Men på frågan som många Dagenläsare undrat över – samvetsfrihet inom vården – har han en motsatt ståndpunkt än vad många kristna har.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller