Göran Schmidt, Genesis: Har inga problem med att jorden är 6 000 år

De tror bokstavligt på Bibelns skapelseberättelse och menar sig även ha vetenskapliga belägg för att jordens ålder räknas i tusentals år, inte miljarder.
– I dag tar många kristna tyvärr evolutionsteorin för given, säger Göran Schmidt, ordförande i föreningen Genesis.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!