”Gud fungerar utmärkt med evolutionsteorin”

Att jorden skulle vara 6 000 år är ett helt galet påstående. Det menar Pekka Mellergårdh som anser att kristen tro och evolutionsteorin går alldeles utmärkt ihop.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!