Jack-Tommy Ardenfors har trätt in i ett nytt skede i livet

Jack–Tommy Ardenfors. Mister Pingst. Uppvuxen i rörelsen, andedöpt som elvaåring, pastor i flera stora svenska pingstförsamlingar. Predikant, eldsjäl och beslutsfattare. Evangelist i själ och hjärta som har fortsatt att resa och predika långt efter pensioneringen.
Nu har ett nytt skede i livet hunnit i kapp honom. En svår sjukdom begränsar hans möjligheter. Men Jack-Tommy räds inte. I stället är han fylld av tacksamhet och kärlek. Till Gud, frun Margareta och livet, för alla de ljuva gåvorna som han menar att han får ta emot. Varje dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!