Karin Wiborn: Den som vill bekämpa orättvisor i världen väljer nog inte Kristdemokraterna i dag

Hur tror du att Kristdemokraternas framtid ser ut? Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd:

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

"Sedan jag läste till pastor har ett citat förföljt mig: ''Varje generation måste återerövra demokratin''. Det har jag använt sedan i olika uppdrag och frågat, vad var det som var så viktigt för våra förfäder?

Det här kan jag tänka mig att KD behöver jobba med, vad är vårt specifika bidrag? Hur återerövrar vi det som gjorde att vi en gång blev till? KD:s framtid står på sin spets nu, och de måste leva med den här frågan. Åker de ur riksdagen får de en större möjlighet att fråga sig vad som är partiets specifika bidrag, då de inte behöver vara med i den politiska hetluften.

Min pappa var länge en sådan som inte röstade på något särskilt parti. Sedan läste han teologi, och blev medveten om orättvisorna i världen och kände att han var tvungen att ta konsekvensen av sin kunskap. Han vill rösta på ett parti som stod för internationell rättvisa, och landade då i KD. Han blev en väldigt medveten supporter.

Men i dag vet jag inte om någon skulle välja KD för att bekämpa de orättvisa klyftorna i världen. Det fanns en tid där folk röstade på KD för att de i sin tro hittade en röst om allas lika värde. Den politiska rösten ser jag inte så entydigt i dag."

Statsministeromröstning