Karismatiska katoliker – nu en global rörelse

Den karismatiska förnyelserörelsen i katolska kyrkan har omfattat åtminstone 120 miljoner människor i världen de senaste 50 åren

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Pingsthelgen 2017, firade katolska kyrkan att det var 50 år sedan den karismatiska förnyelserörelsen bröt fram bland studenter i amerikanska staden Pittsburgh, 1967. Därifrån spred sig rörelsen ut över världen och beräknas i dag ha berört över 120 miljoner katoliker i över 200 länder i olika världsdelar.

Läs mer | Karismatisk väckelse skapade öppnare relationer mellan kyrkor och samfund

 

Vid det stora firandet i Rom, pingsthelgen 2017, deltog närmare 30 000 karismatiska katoliker från 130 länder, inklusive påven Franciskus. Också en grupp från Sverige var på plats.

Inför firandet besökte Dagen en karismatisk gudstjänst i Heliga Trefaldighets Katolska kyrka i Jakobsberg, strax norr om Stockholm, där ett femtiotal katoliker samlades en vardagskväll till mässa och för att därefter sjunga lovsång. Tungotal och profetiska budskap fanns med när det erbjöds personlig förbön för den som så önskade.

Läs mer | Tungotal praktiseras i dag i alla samfund

Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava