Kristna bokbranschen i kris

Libris skär ner

De senaste fyra åren har minst tre etablerade kristna bokhandlar lagt ner, i Umeå, Stockholm och Örebro. Flera kristna bokförlag har de senaste åren försvunnit genom att köpas upp eller gå i konkurs.

Libris har länge räknats som ett av de största kristna förlagen, men även där görs just nu stora nedskärningar. Majoriteten av personalen får gå och antalet utgivningar ska minska.

Det är högst tveksamt om det går att handla kristen litteratur på annat sätt än via nätet i framtiden, menar flera som Dagen talat med.

– Den fysiska bokhandeln har det svårt och försäljningen av kristen litteratur avtar markant. Kristna människor läser färre böcker och ser mer på tv, det är inget snack om den saken.

Det tvärsäkra uttalandet gör Per Åkerlund, tidigare förlagschef på Artos förlag (bilden), som han startade i slutet av 1970-talet. Artos har genom alla år haft en tydligt kyrklig profil inom ämnet teologi och spiritualitet. En profil man inte ruckat på. Men utan bidrag från fonder som Pro Fide et Christianismo är det oklart hur många titlar Artos hade kunnat ge ut.

– Utan fonderna hade det varit kollosalt mycket svårare att ge ut en viss typ av litteratur, medger Per Åkerlund.

Marcus Pollack (bilden) på Marcus förlag, menar sig se en ökning på förlagets webbhandel, medan försäljningen till landets kristna bokhandlar minskar.

alternative_text

Arkens bokhandel i Uppsala.

Gospelbutiken blev Arken

Dagen åkte till Uppsala där den kristna bokhandeln Gospelbutiken slog igen för ett drygt år sedan, för att kort därefter återuppstå som Arkens bokhandel i nya lokaler.

Personen som tog steget att köpa Gospel­butiken, Kjell Blomberg (bilden), äger sedan tidigare även Arkens bokhandel i Lund.

– Kortsiktigt betraktat är det otroligt korkat att driva en kristen bokhandel. Hade vi sett rent ekonomiskt på det hade det varit bättre att sälja mjölk eller laptop-omslag i stället, skojar Kjell Blomberg.

Men rent kommersiella motiv gäller sällan för personer inom den kristna bokbranschen, menar han. Där behövs andra drivkrafter.

– De flesta bokhandlare är själva läsande människor som vill förmedla det skrivna ordet, och för oss som är kristna tillkommer dessutom att vi vill förmedla evangeliet. Det är ett trosprojekt helt enkelt. Det jag brinner för är att rusta präster, pastorer och församlingar med fördjupande litteratur.

Vill att kunderna ska trivas

Martin Garlöv, butiksföreståndare i Uppsala, kryssar fram mellan bokhyllor och presentbord, för att visa det breda utbudet i Arkens bokhandel. Han böjer sig hastigt ner för att plocka upp ett skräp som hamnat på golvet.

– Detta handlar om konkurrens, att vi vill att våra kunder ska tycka att vi har det trevligt här inne, säger han.

Den nya kyrkohandboken, en tung historia i klarrött band, ligger synligt placerad på ett bord tillsammans med Svenska kyrkans Misale och andra handböcker för präster. När den lanserades i slutet av våren hamnade den snabbt på den religiösa försäljningstoppen hos de stora webbförsäljarna. Men att konkurrera med nätdrakar som Adlibris och Bokus är inte görligt, åtminstone inte gällande priset.

En ekumenisk butik

Martin Garlöv och Kjell Blomberg skriver regelbundna brev till flera av landets kyrkoherdar.

– Det är inget vädjande om att de borde handla hos oss i stället. Vi informerar om vår verksamhet och berättar att vi kan sätta ihop rabatterade bokpaket åt dem. Det är flera som nappar och köper till exempel konfirmandmaterial och annat som de behöver till församlingen, samtidigt som de köper in nya kyrkohandboken, säger Martin Garlöv.

– Vi är en ekumenisk butik och vill serva kyrkor och församlingar med det de behöver vad gäller böcker och studiematerial, men även med kyrklig textil, glutenfria veteoblater och annat.

Att få med sig de lokala församlingarna på tåget är nämligen a och o för kristna bokhandlare. Till det återkommer alla som Dagen pratar med.

alternative_text

Martin Garlöv, Arkens bokhandel i Uppsala.

Församlingarna köper färre böcker

Marita Tydén (bilden) är försäljningsansvarig på Marcus förlag. Hon har funnits i branschen i 30 år och ser stor skillnad på församlingarnas förhållande till böcker.

– Församlingsinköpen har gått ner otroligt mycket. Förr gav församlingen böcker till exempelvis söndagsskolebarnen och till andra grupper – hur många barn får böcker av kyrkan i dag?

Marita Tydén blir engagerad när hon pratar om den kristna bokens betydelse, särskilt för barn som deltar i kyrkans verksamhet. Genom en bok får barnet med sig något av det kristna budskapet hem, menar hon, och sörjer över att församlingarnas intresse för böcker verkar ha sjunkit.

– Jag tror att ekonomin får styra för mycket. Sen handlar det också om en ny generation. Hur mycket tid lägger föräldrar på att läsa för sina barn? Det finns så mycket bra barnböcker med kristet budskap, goda värderingar och allmänna livsfunderingar.

Ska den kristna boken leva vidare behöver barnen inspireras till fortsatt läsande, menar Marita Tydén. Och där kan församlingarna komma att spela en nyckelroll.

Hon får medhåll från en tidigare medarbetare på Libris förlag. Inger Lundin (bilden) arbetade på förlaget i 21 år i olika roller, även hon kan se en tydlig koppling mellan församlingsengagemang och bokutgivning.

– Är församlingarnas och enskilda kristnas engagemang för den kristna bokbranschen stort? Vill de stödja den så att den ska finnas kvar? Nej, inte just, säger Inger Lundin krasst.

Att kristna människor läser annan litteratur än just den kristna ser hon dock positivt på. Det finns en större öppenhet mot övriga samhället i dag.

De 10 största förlagen

Artos.
Argument.
Bornelings.
Catholica.
Libris.
Livets ord.
Marcus.
Semnos.
Sjöberg.
Verbum.

alternative_text

1980-talet kan räknas som en guldålder för den kristna bokbranschen. Det var långt innan nätbutikernas, poddarnas och de sociala mediernas tid. När Adlibris, Bokus och andra nätförsäljare kom in på spelplanen drogs priserna ner enormt. Många fysiska butiker hängde inte med. Församlingarnas bokbord försvann och hela bokbranschen fick tänka om.

Anders Daleskog (bilden) arbetade med försäljning på Libris förlag under många år, fram till sin pension nyligen. Han bekräftar att 1980- och 1990-talen var goda år.

– På den tiden läste man böcker inom sin subkultur. När jag växte upp skulle man bara läsa kristna böcker, vilket inte heller är helt bra. Men de kristna förlagen hade helt andra volymer på den tiden, dock inte samma bredd, säger Anders Daleskog.

– Jag vill inte måla det helt svart, men det är klart att läsningen av böcker har gått ner.

Vilka är de största utmaningarna för förlagen?

– Att förmedla evangeliet och den kristna tron på ett relevant och autentiskt sätt men också dela det djupt mänskliga. Några författare som nått ut långt är exempelvis Tomas Sjödin, Ylva Eggehorn, KG Hammar och Vibeke Olsson.

– Men den stora utmaningen, för bokbranschen i stort, är att unga läser allt färre böcker.

Hur kommersiellt bör man tänka som just kristet förlag?

– Vi måste ha författare som säljer mycket för att även kunna förmedla smalare teologisk litteratur. Ett professionellt ”kommersiellt” tänk är ingen motsättning mot innehåll. Att stå för en kristen tro i det ”offentliga rummet” är det viktiga men också att man har ett inkluderande språk.

Starka livsberättelser säljer bra

På frågan om vad som säljer i dag svarar nästan samtliga som Dagen pratar med ”starka livsberättelser”, men även andaktsböcker och vägledning.

Liselotte J Andersson (bilden) har levererat ett tjugotal titlar till kristna förlag och bokhandlare genom åren. Även hon lyfter fram den starka livsberättelsen som den kategori som ofta säljer bra, och även ”riktigt god andlig vägledning”. Hon ger också en hint om vad som behövs för att böckerna ska fortsätta nå ut.

– Jag tror att vi kan bli bättre på att ”översätta” det interna kristna språket så att böckerna även kan ges ut på andra förlag och på det sättet nå en bredare publik, säger Liselotte J Andersson.

5 framgångsfaktorer för kristna bokhandlar

God kontakt med lokala församlingar.
Återkommande stamkunder.
Webbförsäljning.
Försäljning av andra saker, som kyrklig textil eller musikinstrument.
Bön.

alternative_text

Nya Musik i Jönköping.Örjan Josefsson samtalar med en kund.

Jönköping mot trenden

För något måste göras. Det är snart inte lönsamt att sälja kristna böcker. I Umeå lade Din bok ner för två år sedan, efter att ha försett umeborna med kristen litteratur i mer 30 år. Det fanns ingen som ville ta över när vd:n Henric Bergner gick i pension.

Din bok i Örebro gick ett liknande öde till mötes i våras när de begärde sig själva i konkurs eftersom ingen ville driva butiken vidare. Samma sak hände med Gospel Center i Stockholm våren 2015. Jonas Waltersson, som drivit butiken, sa då till Dagen att ”människor har inte samma hjärta för en kristen bokhandel längre” och Dagens research visar att där finns en del av svaret. Samtidigt finns det kunder och butiker som visar på motsatsen.

Jan Bjurenstedt, avgående ägare, och David Bokinge, ny delägare av Nya Musik i Jönköping.

Nya Musik i Jönköping har sålt böcker i jämn takt sedan starten 1954 och det vill man fortsätta med. De tidigare ägarna, tre bröder Bjurenstedt, håller precis på att lämna över till den nye butiksägaren, David Bokinge.

Dagen reste till Trädgårdsgatan i Jönköping för att ställa frågan:

Hur vågar du köpa en kristen bokhandel i dessa tider när andra tvingats lägga ner?

– För att vi vill att det ska finnas möjlighet för människor att få tag i kristen litteratur. Dessutom är det ett fantastiskt företag som har bred kontakt med både församlingar och vanliga människor som vill läsa böcker, säger David Bokinge.

– Församlingarna köper mindre, men privatpersoner köper mer, det kompenserar.

En kund kommer in i butiken och tittar sig omkring.

– Har ni gjort om? Så luftigt det har blivit, ni måste ha tagit bort böcker? utbrister hon.

Butiksbiträdet Örjan Josefsson förklarar leende att utbudet är detsamma, det är inredningen som bytt plats för att just få en luftigare känsla. Det märks att Nya Musik har många stamkunder, de flesta som kommer in kommenterar omgörningen.

Bön och Guds ledning

En betydelsefull del av framgången verkar vara bönen och tron på Guds konkreta ledning. Roland Bjurenstedt, äldst av bröderna och under många år butikens ansikte utåt, citerar sin mamma som ofta sa ”det är bara Guds välsignelse”, när maken skröt om försäljningsframgångar.

Även i dag är det något som Jan Bjurenstedt, yngst av bröderna, gärna lyfter fram.

– Det är någon som styr över det här. Det är för bra för att vara sant, att så många pusselbitar fallit på plats, säger Jan Bjurenstedt.

– Jag är så tacksam över detta och över vissheten att butiken nu kommer att fortsätta.

Förutom bön och hårt arbete tror Jan Bjurenstedt att mycket av framgången beror på goda och trogna kontakter med församlingarna. Ett förtroende som byggts upp genom åren.

– Vi har försökt leva upp till deras förväntningar, levererat det de vill ha och delat med av oss av vår kunskap om böcker. Vi har rest runt mycket på konferenser och varit synliga.

13 kristna bokhandlar

Piteå: Duvan.
Rättvik: S:t Sigfrids boklåda
Uppsala: Arken och Livets Ord
Stockholm: Katolsk bokhandel och Proklama
Linköping: Gospelshopen
Jönköping: Nya Musik
Göteborg: Din Bok och Lilla Thérese
Kristianstad: Joffi missionsbutik
Ängelholm: Pergamus
Lund: Arken

alternative_text

”Berättelserna hittar nya vägar”

Avslutningsvis en blick in i framtiden. Vad händer med läsandet, och framför allt köpandet, av kristen litteratur? Vi låter tre väletablerade röster, alla med lång erfarenhet i kristna bokbranschen, avsluta Dagens genomgång. Inger Lundin, med 21 år i förlagsbranschen, är hoppfull.

– Berättelserna kommer hitta nya vägar. Om det så är på papper, på nätet eller om vi lyssnar på ett kristet Storytel så kommer de leva kvar. Jag vet inte hur, men det finns så mycket kvar som människor vill skriva, läsa och ta del av.

Författaren Liselotte J Andersson, som på egen hand eller tillsammans med andra, gett ut ett tjugo­tal titlar sedan början av 1980-talet, är inne på ett liknande spår.

– Det blir svårare att ge ut en bok. Men jag tänker att det som verkligen håller måttet, språkligt och innehållsmässigt, hittar en väg. Jag tror att en pendel kan slå tillbaka i den fragmentariska tillvaro vi lever i, så att behovet av fördjupning återkommer.

Kanske kan allt sammanfattas med Jan Bjurenstedts, tidigare delägare i Nya musik, ord?

– Hur skulle det bli om vi kristna inte läser kristna böcker? Det skulle bli väldigt fattigt.

alternative_text

Per Parbring, Skellefteå:

– O ja! Mest teologi. Mina senaste inköp var Joel Halldorf, Patrik Hagman och Jesper Svartvik. Det hör ju lite till mitt jobb att läsa, men jag har ett personligt intresse också. Nu funderar jag över vad min tioåriga dotter kan intressera sig för, kanske någon av Mattias Lönnebo.

Anne-Christine Gotting, Hallsberg:

– Ja, speciellt uppbyggelselitteratur. Jag har handlat en del i bokhandlar, men nu stänger de ju en efter en. Jag blev jättelycklig när jag såg att det fanns en här i Uppsala. När jag är med på konferenser brukar jag handla, det är bra att de kommer dit. Nu senast läste jag Sebastian Staksets bok.

Pia Henningsson, Tenhult:

– Ja, det gör jag, framför allt i bokhandel eftersom vi har Nya Musik här i Jönköping. Det blir framför allt livsberättelser och romaner. Jag köpte en massa på Nyhem i somras.

Lina Ekblom, Jönköping:

– Inte jättemycket. Jag tror att jag köpt några andaktsböcker och jag är ett stort fan av Adrian Plass. Men jag läser över huvud taget inte jättemycket skönlitteratur.