Kvinna och pastor - en hälsorisk

Allt fler kvinnor når ledarpositioner i kristna kyrkor. Samtidigt löper kvinnliga pastorer och präster nästan tre gånger större risk att bli sjukskrivna i en psykisk diagnos än de manliga. Har kampen om att få bli ledare förvandlats till en kamp om att överleva uppdraget med hälsan i behåll?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!