Läkarförbundet: Dödshjälp ska inte vara en politisk fråga

Risken finns att dödshjälp blir en politisk fråga och inte en medicinsk-etisk. Det säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Hon säger sig inte ha full kunskap om Oregonmodellen. Men i likhet med majoriteten av läkare avvisar hon och förbundet läkarassisterad dödshjälp.

– Vår uppgift inom vården är att bota och lindra. Patienten ska kunna vara trygg med att det alltid förhåller sig så, säger hon.

– Alla ska ha rätt till en värdig död och vården i livets slutskede ska rikta in sig på vad god palliativ vård kan åstadkomma med exempelvis effektiv ångest- och smärtlindring.

Pallativ vården olika väl utbyggd

Heidi Stensmyren anser att det allvarliga problemet är att den palliativa vården (vård vid livets slut) ser olika ut i landet, den är ojämlikt utbyggd. Att rätta till dessa allvarliga brister är en av de viktigaste uppgifterna för vården. I stället utnyttjar dödshjälps­förespråkarna denna ojämlikhet i sin argumentation.

Är du orolig att politikerna kommer att bestämma den här frågan över huvudet på läkarna?

– Ja. I de länder där det införts har det blivit en politisk fråga och inte en medicinsk-etisk. Vi menar att besluten måste bygga på god kunskap och erfarenhet inom området. Det försöker vi som förbund lyfta fram.

Heidi Stensmyren pekar också på den samvets­frihet för vårdpersonal som finns i flera länder. Men den finns inte i Sverige och möjligheten skulle därmed saknas att vägra delta vid dödshjälp.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar