Många kristna konvertiter i Europa

I flera länder runtom i Europa rapporteras det om ett ökande antal kristna konvertiter. I Tyskland och Storbritannien finns församlingar där före detta muslimer utgör en stor del av medlemmarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

I bland annat Berlin finns församlingar där före detta muslimska konvertiter utgör en majoritet, skriver Sveriges radio (2016). Enligt en annan källa, Christian Post, växte till exempel en församling i Steglitz utanför Berlin från 150 till 700 på grund av tillströmningen av före detta muslimska konvertiter. Och i katolska kyrkan i Österrike ökade antalet dop-ansökningar med 70 procent under de första tre månaderna under 2016. I brittiska staden Bradford har en fjärdedel av alla konfirmander det senaste året varit muslimska konvertiter.

Skälen till att vilja konvertera kan variera.

– Många har kommit i kontakt med kristendom på vägen genom Europa och fått hjälp av kristna organisationer. En del har mött så mycket hårdhet i islam - våld, krav och hård social kontroll från släktingar och religiösa ledare, att de bestämmer sig för att konvertera, säger en pastor som vill vara anonym till SR.

Matthias Linke, präst från evangelisk- frikyrkliga gemenskapen i Berlin, har döpt många konvertiter, och säger att för många av dem är kristendomen liktydigt med "frihetens religion".

– Många av dem kommer till Tyskland och tänker: ´här kan jag välja religion, och då väljer jag frihetens religion´, säger han till Christian Post.

 

Läs mer: Konvertiterna som skulle utvisas men fick stanna – så lever de i dag

 

En iransk konvertit säger att det som drog honom till kristendomen var Jesu kärleksbudskap.

– En religion som började med våld kan inte leda människorna mot frihet och kärlek. Jesus Kristus sa: ´de som använder svärdet kommer att förintas av svärdet`. Detta förändrade mitt sätt att tänka.

Kyrkor i Europa har blivit både vitaliserade och ibland utmanade av konvertiterna. Det finns kyrkor som varnar för att döpa för lättvindigt, till exempel katolska kyrkan i Österrike.

Ett dop utsätter vissa konvertiter för fara, samtidigt som det inte alls är säkert att det hjälper konvertiten att få uppehållstillstånd. Man bör också vara restriktiv för att icke seriösa konvertiter inte ska lockas att söka sig till kyrkan, menar katolska kyrkan i Österrike, som har utarbetat riktlinjer för hur konvertiter skall tas emot. Många andra kyrkor menar istället att det aldrig kan ligga i kyrkans roll att hindra eller fördröja omvändelse och dop.

 

Läs mer: ”Att bli kristen är ingen genväg till att få asyl”

 

Kyrkor och migrationsmyndigheter står ofta på var sin sida i processerna runt uppehållstillstånd, både i Sverige och i andra länder. Präster och pastorer blir frustrerade när myndigheterna inte tror på äktheten i flyktingarnas berättelser, och det finns en utbredd kritik mot de metoder som bland annat Migrationsverket i Sverige använder för att avgöra om en konversion är äkta eller ej. Men Dagen har också talat med församlingsledare som varit engagerade i flyktingfrågor och som tycker att Migrationsverket gör en någorlunda rättvis bedömning.

Ändå drabbas med jämna mellanrum konvertiter som inte kunnat "bevisa" sin tro eller svarat "rätt" på frågorna om tron, och blir utvisade trots att de riskerar sina liv när eller om de återvänder till ett hemland där det inte råder trosfrihet.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården