Marie Demker: Sällsynt dåliga förutsättningar för Kristdemokraterna i nästa val

Hur tror du att Kristdemokraternas framtid ser ut? Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet:

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

"KD har haft en förmåga att vara bäst när det gäller. Men inför valet 2018 har partiet sällsynt dåliga förutsättningar, om vi bortser från den långa ökenvandringen 1964–1984, eftersom sammanhållningen i Alliansen är svag. För KD var inkluderingen i ett borgerligt block centralt för framgångarna av tre skäl: solidaritetsröster från övriga partier, särskilt från Moderaterna, en tydlig position på vänster-högerskalan samt regeringsduglighet.

Men med ett minskande stöd för M, mindre fokus på vänster-höger-frågor och oenighet om den tänkta regeringspolitiken ser det inte så ljust ut. Att partiledaren inte sitter i riksdagen och att partiets kärnväljare delvis demobiliserats genom KD:s mer repressiva profil i flykting-, kriminal- och biståndsfrågor gör utgångsläget ännu svårare."