Martin Tunström: Alla frågor om att åka ur riksdagen blir en självuppfyllande profetia för KD

Hur tror du att Kristdemokraternas framtid ser ut? Martin Tunström, ledarskribent Barometern (M):

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

"På kort sikt är det svårt. Rådande trender brukar förstärkas. Framgång föder framgång och motgång föder motgång. När det går dåligt för ett parti får man alltid frågor om opinionen, går det bra får man frågor om sin politik. Nu får KD i varje medieframträdande frågor om de kommer åka ur riksdagen och till slut blir det en självuppfyllande profetia.

På längre sikt är väljarna rörliga och det gäller att fånga in en stor grupp allmänborgerliga väljare som söker efter annat än liberala värden. I dag ser vi ett parti som klarat sig bra, men som för två år sedan var dödförklarat och bankrutt, Centerpartiet. Minnet är kort i politiken.

För KD gäller det att hitta något annat än ekonomiska värden och de måste koppla sin berättelse till dagens utmaningar. Problemet är att man drivit två linjer i flera frågor, och att det finns en genuin splittring, och det har nog påverkat hur partiet uppfattas i dag. Som i frågan om Nato, där ett närmande är naturligt utifrån partiets hållning. Men samtidigt finns det grupper inom KD som har svårt för försvar, vapen och legitimt militärt våld."