Minst 700 muslimer döptes på ett år i Sverige

På ett år har minst 700 före detta muslimer döpts i svenska kyrkor sedan de konverterat till den kristna tron.
Det uppger flyktingpastorn Bengt Sjöberg, som sammanställt fakta från de många församlingar i Sverige som undervisar muslimer i kristen tro och låter döpa dem.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

I Hammarbykyrkan i Stockholm (EFS/Svenska kyrkan) har församlingen döpt 100 personer i år, berättar prästen Annahita Parsan.

Den totala dopsiffran för nykristna muslimer i Sverige är med säkerhet betydligt högre än de 700 (600 i frikyrkorna + 100 i Hammarbykyrkan) som Bengt Sjöberg och Annahita Parsan känner till. Flera församlingar vill nämligen inte uppge hur många de döpt eftersom de är rädda för våld och repressalier.

– I vår församling i Timrå har vi ökat medlemstalet med 40 procent de senaste fem åren, berättar pingstpastor Christian Mölk.

– Hälften av våra nuvarande medlemmar i församlingen är födda utanför Sverige. Många har muslimsk bakgrund.

Sabotage kopplat till dop

I mars 2016 utsattes två nydöpta personer i Timrå för fysiskt våld från muslimer på orten. De nydöpta tvingades följa med till platsen som kallas ”moskén”. Båda lyckades dock smita innan de kom fram. Polisen startade en förundersökning, men den har lagts ned i brist på bevis.

Bengt Sjöberg, som jobbar med invandrarfrågor i EFK- och pingstförsamlingarna i Hällefors/Filipstad, har själv inte sett något verkställt, fysiskt våld.

– Knuffar, trakasserier och någon dragen kniv har jag hört talas om. Men jag har inte mött någon som utsatts för kroppsskada. Däremot har det förekommit sabotage som kan kopplas till att vi döper före detta muslimer. En gång när vi hade dop hade någon placerat stora stenar i avloppet så att det blev översvämning och vattenskador i kyrkan när vi släppte ut dopvattnet. Det kostade oss 150 000 kronor att åtgärda skadorna, berättar Bengt Sjöberg.

På alla orter i Sverige där det finns flyktingförläggningar får de lokala församlingarna ta emot människor med muslimsk bakgrund, som vill konvertera till kristen tro. Av säkerhetsskäl vill inte alla församlingar uppge hur många de döpt med muslimsk bakgrund.

– Vi rör oss hellre ”under radarn” för att inte dra till oss onödig uppmärksamhet, berättar en pastor, där församlingen döpt cirka 40 personer under det gångna året.

Men EFS-prästen Annahita Parsan, som ursprungligen kommer från Iran, är inte rädd:

– Vi är cirka 300 nyomvända, före detta muslimer i Hammarbykyrkan. De flesta kommer från Iran eller Afghanistan. Jag har blivit hotad några gånger men jag tänker inte dra mig tillbaka. Jag har ett liv och jag är beredd att satsa för att hjälpa dessa nykristna vänner på vägen.

I Lesjöfors i Värmland döptes sju före detta muslimer i början av december. I Hällefors och Filipstad har 15 döpts under 2017. De senaste två åren har 28 före detta muslimer blivit pingstvänner och döpts i Timrå. Totalt är det cirka 600 som döpts under det gångna året i svenska frikyrkoförsamlingar.

– Vi har en ingående undervisning i kristen tro innan vi öppnar dopgraven, säger Christian Mölk.

– Visst kan det finnas tillfällen när människor söker sig till oss för att få ett bra skäl att få stanna i Sverige. Men min erfarenhet är att den övervägande delen av de som kommer till tro verkligen vill bli personligt kristna.

Läs också: Dokument: Att lämna islam

 

Församlingen får göra en trohetsbedömning

Christian Mölk menar att församlingen dock får bedöma varje individ från fall till fall.

– När vi samtalar om kristen tro ställer jag frågor om personliga upplevelser och erfarenheter. Kan personen på ett övertygande sätt berätta om frid, förlåtelse eller helande så tror jag att det handlar om verkliga omvändelser.

Enligt Bengt Sjöberg är det stora problemet att de nyomvända inte blir trodda när de berättar om sin nya, kristna tro i samtal med Migrationsverket:

– Jag lägger ned mycket tid på att få Europadomstolens stöd när svenska myndigheter vill skicka tillbaka nykristna trots hot om tortyr och dödsstraff.

Christian Mölk menar att det är solklart enligt den svenska utlänningslagen att en muslim som blivit kristen och låtit döpa sig ska kunna känna sig trygg i vårt land.

– Självklart ska dessa nykristna också få stanna i Sverige, när deras sak prövas, säger Christian Mölk.

Den som utlämnas till Afghanistan utsätts för dubbla dödshot om han/hon tvingas återvända dit som nykristen, före detta muslim. Såväl landets officiella lagar som sharialagen utfärdar dödsdomar i sådana fall.

Arne Winerdal
 

Är du inte prenumerant? Testa Dagen gratis i 1 månad!

Här finns information om hur du hjälper konvertiter

Evangeliska frikyrkan har ställt samman en handledning ”Välkommen hit – välkommen hem” som ska hjälpa lokala församlingar att agera korrekt i relation till omvända flyktingar. En del av innehållet ägnas åt hur kyrkorna kan agera när flyktingar konverterar till kristen tro. Samma handledning används också i pingströrelsens församlingar i Sverige.

Sveriges kristna råd har tagit fram en lista på de 25 vanligaste kristna orden och uttrycken och sedan låtit översätta dem till de sju vanligaste invandrarspråken. Tanken är att hjälpa tolkar utan kristen bakgrund så att de översätter de centrala, kristna begreppen korrekt när exempelvis en asylsökande åberopar konvertering till kristen tro för att för att få stanna i Sverige.

I EFKs handledning i flyktingfrågor finns exempel på hur en lokal pastor kan skriva dopintyg till nydöpta, före detta muslimer som sedan blir en del av asylprocessen.

En grupp bryter helt med den islamska kulturen och försöker hitta sin hemvist i kristna sammanhang. Dessa har dock svårt att bli insläppta i kristna församlingar, eftersom man där är rädda för att före detta muslimer ska skapa problem för församlingens medlemmar.

En annan grupp bryter med den islamska kulturen men väljer att inte anpassa sig till kristna traditioner och levnadsmönster.

En tredje grupp – så kallade insiders – väljer att stanna i den islamska kulturen, de fortsätter att bära slöja och gå till moskén. Men de ber till Jesus.

Vägval muslimer i Mellanöstern gör efter att de blivit kristna

En grupp bryter helt med den islamska kulturen och försöker hitta sin hemvist i kristna sammanhang. Dessa har dock svårt att bli insläppta i kristna församlingar, eftersom man där är rädda för att före detta muslimer ska skapa problem för församlingens medlemmar.

En annan grupp bryter med den islamska kulturen men väljer att inte anpassa sig till kristna traditioner och levnadsmönster.

En tredje grupp – så kallade insiders – väljer att stanna i den islamska kulturen, de fortsätter att bära slöja och gå till moskén. Men de ber till Jesus.