Motionärer e­fterlyser t­ydlighet

Svenska kyrkan kan komma att ta o­fficiell ställning mot tobaksrökning. Samtidigt är man försiktig med att uttala sig tvärsäkert om abort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller