Präst i kamp för nationalismen i Polen

Jacek Miedlar, romersk-katolsk präst och lärare i katekes på en gymnasieskola, är lika engagerad i kampen för Polens väl och ve som proteströrelsens ledare Mateusz Kijowski. Men där slutar likheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Från liberalt håll anklagas Miedlar för att vara ”pseudokristen”. Själv säger han att han är beredd att ge sitt liv för att bevara det nationella kristna arvet.

– Kyrkan spelar tyvärr en liten roll i det politiska livet i Polen i dag. Sedan en tid tar den väldigt liten plats i debatten. Den är nästan alltför följsam. Den borde i stället ta ton och agera med järnhand när det gäller teologi, bioetik och samhällsfrågor. Evangeliet ger inte utrymme för följsamhet, säger Jacek Miedlar till Dagen.

Han blev känd för bredare kretsar efter att ha talat under en främlingsfientlig demonstration i sin hemstad Wroclaw i höstas. Då hade både påven och de polska biskoparna vädjat till katolikerna om att öppna sina hjärtan för flyktingar. Men i flera polska städer samlades nationalisterna och protesterade mot flyktingströmmen. I Wroclaw kunde man på banderollerna läsa ”Du är nationens förrädare och kommer att hängas för det”, riktat mot den dåvarande premiärministern Ewa Kopacz. Hon hade efter EU:s påtryckningar sagt ja till att Polen skulle ta emot 7 000 flyktingar. Massan skanderade ”Vi vill inte ha hit de islamska vildarna” och fader Jacek höll tal om plikten att försvara det polska kristna arvet.

Blev känd efter tal på Självständighetsdagen

Rikskänd blev han efter sitt tal under den högerextrema Självständighetsmarschen på national­dagen den 11 november, där mellan 70 000 och 100 000 nationalister gick man ur huset under budskapet ”Polen åt polackerna”. Bland talarna fanns politiker från ungerska högerextrema partiet Jobbik. Deltagarna bestod huvudsakligen av anhängare av Nationaliströrelsen (se faktaruta), eller, som fader Jacek Miedlar säger ”den jättearmé av patrioter, nationalister och fotbollssupportrar som har Gud, heder och fosterland i sina hjärtan”.

– Dessa människor har svartmålats av postkommunistiska mainsteam-medier. Jag känner dem sedan länge och vet vilken tro och kärlek till fosterlandet de bär inom sig, berättar han för Dagen.

Katolsk tro och nationalism

Jag frågar Jacek Miedlar vilken roll han tycker att kyrkan ska spela i Polen.

– Den ska spela en fostrande roll i förhållande till de troende och vara aktivt engagerad i samhället och medier. Den ska naturligtvis inte tala om vem man ska rösta på, men genom att den vittnar om objektiva värden som godhet, skönhet, rättvisa och solidaritet ska den peka ut riktningen mot det parti som agerar i enlighet med evangeliet.

– Om kyrkan inte gör det, kommer samhället att anamma postmodernismens och postkommunismens ideologier och falla offer för vänstergrupper som vill att kyrkan ska ge upp det självklara samhällsengagemanget.

Men det finns de som menar att kyrkan har blivit alltför politisk?

– Det är den absolut inte. Att sprida den åsikten handlar om pseudojournalistisk manipulation som syftar till att få bort kyrkan från samhällslivet. I vilket fall är det ett absurt påstående, för det finns ju ingen kyrka utan människornas gemenskap.

Kan man säga att kyrkan har hjälpt PiS till makten?

– Nej. Präster jag känner, i synnerhet jag själv, har inte öppet stött något särskilt parti. Det finns däremot präster som officiellt visat stöd för det liberala partiet. Och de har fortfarande inte råkat ut för några konsekvenser.

I Polen sätter man ofta likhetstecken mellan den katolska tron och kärleken till fosterlandet. Jacek Miedlar är kaplan åt National-radikala lägret, en av de högerextrema organisationer som bildar den polska Nationaliströrelsen. Han brukar uppmana till kamp mot ”nationens och kyrkans fiender”, något som även delar av den folkvalda nationella högern, med PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski i spetsen, brukar göra.

– Vänstern angriper allt som är nationellt och som har med Gud och kyrkan att göra, säger Jacek Miedlar.

Anser att det finns ett hot

– De vill få till en sammandrabbning mellan den kristna och den fundamentalistiska islamiska kulturen därför att det skulle förinta vår kristna kultur, i synnerhet vår tro på den ende frälsaren Jesus Kristus. Som präst och själavårdare måste jag stärka den national-katolska identiteten när den hotas.

Hur ställer du dig till påven Franciskus uppmaning att ta emot flyktingar?

– Som tur är, när det gäller frågor som rör samhällslivet, är det fritt fram att ha en åsikt som avviker från påven Franciskus budskap. Jag grundar min på medierapporteringen, informationen från den tyska organisationen ”Kyrkan i nöd” och från de syriska biskoparna som tydligt bekräftar de västeuropeiska larmrapporterna om de islamska migranternas fundamentalism. Om systematiska våldtäkter och propagandan i afrikanska länder där man uppmanar muslimska män att våldta vita kvinnor. Vi har ju också konkreta exempel: Parisattackerna, händelserna under nyårsnatten i Tyskland.

– Det är min plikt, inte bara som präst och kristen, utan som vanlig människa, att försvara dem som hotas av fara. Vi får inte tillåta att de islamska angriparna släpps in.

Läs mer: Kyrkan och politiken – olika sidor av det polska myntet

Läs mer: Protestledare: ”Kyrkan har fjärmat sig från mig”

Nationaliströrelsen

Nationalist­rörelsen bildades 2012 och är en samlingsorganisation bestående av All-polsk ungdom och National-radikala lägret.

Organisationerna har sina rötter i 1920- och 1930-talets nationaliströrelse som var starkt präglat av anti­semitism.