Präst i kamp för nationalismen i Polen

Jacek Miedlar, romersk-katolsk präst och lärare i katekes på en gymnasieskola, är lika engagerad i kampen för Polens väl och ve som proteströrelsens ledare Mateusz Kijowski. Men där slutar likheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!