Präster och pastorer oense om skapelsen

35 procent av Sveriges präster och pastorer tror att Gud använde evolutionen, åtminstone delvis, för att skapa människan. Men undervisning om "skapelse och evolution" förekommer sällan i de svenska predikstolarna.
Det visar Dagens stora enkät bland kyrkornas företrädare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!