Professor: Kristendom ses som en invasion från väst

Det händer att flyktingar försöker resa tillbaka till Nordkorea därför att de inte klarar av omställningen till ett liv i Sydkorea, berättar Korea-experten Geir Helgesen. "Utan tvekan är det högst problematiskt att vara kristen i Nordkorea. Kristendomen ses som en invasion från västvärlden", säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Geir Helgesen är direktör vid Nordiska Institutet för Asienstudier (NIAS) i Köpenhamn. Han har besökt Nordkorea upprepade gånger sedan 1980-talet och känner väl till förhållandena i landet. Han menar att kristendomen som religion historiskt sett är ett problematiskt fenomen i östra Asien.

– Kristna ses som västvärldens metod att ta sig in i länderna och upplevs som ett hot mot invånarna.

Undantaget är Syd­korea där mer än 25 procent av befolkningen är kristen. Bara i Seoul finns mer än 10 000 kyrkor.

– Några av dem är ext­remt stora. Där ses kristendomen som en sorts befrielseteologi med undertoner av modernisering och demokrati.

I intervjun med Hye, som flytt från Nordkorea, verkar det som att hon utelämnar en del av det som var svårt. Vad kan vara orsaken till det?

– De östasiatiska religionerna lägger vikt vid att lidandet är en del av människans liv. Vi i väst skulle göra mer av att berätta om svårigheterna.

Hye säger att hon är rädd för repressalier från nord­koreanska agenter i Sydkorea. Kan det stämma?

– Sydkorea hävdar att det vid varje tidpunkt finns 10 000 nordkoreanska agenter som opererar i landet. Om det är sant eller inte är svårt att säga. I telefonkatalogerna finns det små klistermärken som ber dig ringa ett nummer om du har observerat personer som kan misstänkas vara agenter. Det råder en viss paranoia i Sydkorea och man litar inte på folk.

Dyrkas statsledarna lika mycket i Nordkorea som tidigare?

– Nej, det är inte som under Kim Il-sungs eller Kim Jong-ils tid, delvis därför att det var en ung okänd man som tillträdde som president.

Börjar diktaturen krackelera eller är den lika solid som den varit?

– Det märks vissa sprickor som inte funnits tidigare. Det har blivit svårare att kontrollera och stoppa informationsflödet från omvärlden. Många har mobilmaster och i Kina finns det sändare som når långt in i Nordkorea.

Vad tror du kommer att ske i Nordkorea de närmaste tio åren?

– Jag tror att det är avhängigt av hur vi i väst hanterar problematiken och om vi är beredda till dialog med Nordkorea. Fortsätter vi med strikta embargon och med att fördöma situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna tror jag inte att vi kommer att få se någon förändring.

Stig Øyvind Blystad, Vårt Land