Protestledare: ”Kyrkan har fjärmat sig från mig”

Mateusz Kijowski, ledaren för den regeringskritiska landsomfattande proteströrelsen Kommittén till demokratins försvar (KOD), är katolik med rötter i landets kristna demokratirörelse. Han säger att kyrkans inblandning i politiken är ett stort problem.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

– Kyrkan förstår inte att lagen i ett demokratiskt land inte är till för att sprida en kyrkas trossatser och morallära. Kyrkan ska sprida sina idéer, men inte genom att påverka lagstiftningen och få till förbud, säger Mateusz Kijowski till Dagen.

Han har under stora delar av sitt vuxna liv varit aktiv i den katolska organisationen Familjernas förbund. Den ser som sin uppgift att föra vidare den kristna tron till barn och ungdomar och lära dem samhällsansvar och demokratiska värderingar. Han talar med viss nostalgi om tiden då kyrkan i Polen spelade en viktig roll i demokratiseringsprocessen. Det var som ett led i den som Kijowskis far grundade Familjernas förbund. Hans mor var en av de första civila kristendomslärarna i Polen.

”Kyrkan har fölorat sin frihetsroll”

I dag är kristendomsundervisningen i skolorna hårt kritiserad och valfri bara i teorin. En del av kyrkans lärosatser har blivit dagspolitik. PiS och kyrkan lever i en säregen symbios, eller i alla fall ett tätt samarbete.

– Kyrkan har förlorat den viktiga frihetsrollen som den spelade under 1980-talet. Det finns enskilda präster som fortfarande talar om den kristna trons kärnvärden i Johannes Paulus II:s anda, men de är i minoritet. De som uttalar sig mot kyrkans inblandning i dagspolitiken, eller mot den oheliga allians som de facto finns mellan PiS och kyrkan, blir inkallade till sina överordnade. En av de präster som har visat stöd för KOD har blivit avstängd.

Kan man säga att kyrkan har hjälpt PiS till makten?

– Ja, absolut. Både öppet, genom uttalat stöd och på andra sätt. Inför president- och parlamentsvalen bjöd man in PiS-politiker till kyrkliga massmedier och evenemang. Man lånade ut lokaler till valmöten och namninsamlingskampanjer. Presidenten (Andrzej Duda, PiS) har skickat ett öppet hyllningsbrev till Radio Maryja där han tackar stationen för dess insatser för tro, samhälle och fosterland, säger Mateusz Kijowski.

– Jaroslaw Kaczynski fick tala i Jasna Gora mitt under en gudstjänst. Det är ganska anmärkningsvärt att biskopar låter en partiledare valtala mitt under pågående gudstjänst. Det har ingenting med tro och kyrka att göra. Det handlar om partistöd.

Men kyrkan förlorade striden om antivåldskonventionen och provrörsbefruktningen?

– Den gav sig in i spelet och förlorade. Det som är viktigt här är att kyrkan inte förstår att den varken har rätt till eller behov av en lagstiftning. Ingen tvingas göra en provrörsbefruktning bara för att man lagstiftar om det. Samhället består av olika individer, med olika livsåskådning. Varje katolik har fortfarande sitt eget samvete och är fri att agera i enlighet med det.

Viken roll spelar kyrkan i dag, i ljuset av de förändringar som PiS genomdriver och de massiva protester som bland annat ni står för?

– Nu håller kyrkan plötsligt tyst. Den kommenterar inte det som pågår. Den visar inget öppet stöd för det PiS gör, men det hörs inte heller några röster som motsätter sig. När det gäller KOD har däremot enskilda biskopar gått ut och anklagat oss för att vi inte alls är ute efter att försvara friheten, utan för att slå vakt om våra egna positioner.

Flyktingfrågan annorlunda

Men på en punkt har kyrkans biskopskonferens uttalat sig mot politikerna. I samband med flyktingvågen i höstas upprepade de påven Franciskus vädjan om att varje församling skulle ta emot åtminstone en flyktingfamilj.

– Ja, det fanns en kort stund då biskoparna uttalade sig i sann kristen anda. Men där stannade det. Vad jag kan se har det inte fått några konkreta konsekvenser. Däremot kan man dessvärre ibland ana ett tyst bifall när vissa präster agiterar mot invandringen. Ingenting sägs öppet naturligtvis, men de får inga reprimander. De som sprider politisk propaganda får hållas medan de som engagerar sig i linje med det kristna budskapet får kritik.

”Det går emot själva kärnan i kristen tro”

Mätningar visar att det aktiva deltagandet i kyrkans gudstjänstliv har sjunkit dramatisk sedan 2000. I dag är det nere på runt 40 procent.

– Polen är inte längre ett övervägande katolskt land. Många människor ser sig som kristna, men vill inte längre förknippas med den polska kyrkan. Och ett av skälen till det är definitivt dess inblandning i politiken, säger Mateusz Kijowski.

– Det är därför jag själv har slutat gå. I kyrkan vill man höra det kristna budskapet som bygger på Guds ord, inte politisk propaganda. För mig, som en övertygad kristen, är det både sorgligt och smärtsamt. Jag känner att kyrkan har fjärmat sig från mig. Jesu budskap har varit oförändrat i 2 000 år. Att missbruka det i ett politiskt spel går emot själva kärnan i den kristna tron.

Läs mer: Kyrkan och politiken – olika sidor av det polska myntet

Läs mer: Präst i kamp för nationalismen i Polen

Proteströrelsen KOD

Rörelsen Kommittén till Demokratins försvar (KOD) har vuxit fram sedan regeringspartiet PiS efter valet i oktober 2015 börjat genomdriva reformer av viktiga samhällsinstitutioner. Den har samlat hundratusentals polacker runt om i landet i demonstrationer mot den politiska utvecklingen.

Regeringen, med stöd av president Andrzej Duda, som även han tillhör PiS, har ändrat lagstiftningen på en rad kontroversiella punkter. (Läs mer på förra uppslaget.)

KOD menar att reformerna undergräver demokratin som landet lyckats bygga upp efter kommunismens fall.

Kyrkan i Polen

Med begreppet ”kyrkan” avses i samtliga artiklar den romersk-katolska kyrkan i Polen.

90 procent av Polens invånare tillhör romersk-katolska kyrkan.

2,3 procent tillhör andra samfund, av vilka de största utgörs av ortodoxa kyrkor. 0,39 procent är protestanter. Av dem är drygt hälften lutheraner.