RFSU: Biologiskt perspektiv räcker inte

Ska skolans sexualundervisning betona kärleken mer – och inte uppmuntra till sex? På debattplats har tonläget varit högt mellan RFSU och en del kristna debattörer. När Dagen sammanförde en av kritikerna, Olof Edsinger, med RFSU:s Hans Olsson blev det ett samtal i artigt tonläge. Men de var långt ifrån överens om hur skolans sexualundervisning ska se ut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

De är båda, ur olika infallsvinklar, kritiska till delar av skolans sexualundervisning.

Hans: – Godkänt men det finns utrymme för stora förbättringar.

Olof: – Jag kan nog säga detsamma, även om jag har andra saker jag skulle vilja komplettera undervisningen med.

De är också överens om att det ser väldigt olika ut mellan skolorna och att det är ett problem.

RFSU har utformat undervisningsmaterial som många skolor använder. Olof Edsinger är kritisk till mycket av det materialet. Till exempel saknar han det mångkulturella perspektivet.

– Vi har stora invandrargrupper med en mer traditionell syn och dessa tycker jag man går till mötes för lite, säger han.

Saknar ett relationsskapande perspektiv

Dessutom anser han att det relationsbyggande perspektivet saknas i materialet.

– Hur får man en relation att hålla? Själv skulle jag vilja betona ett förhållningssätt till varandra så att relationen håller i det långa loppet. Jag skulle lyfta fram förlåtelsen, hur vi försonas i en relation, konflikthantering, trohet – livskunskap helt enkelt.

Hans Olsson konstaterar att Edsingers kritik består av två delar, dels undervisningen i stort, dels RFSU:s medverkan i den. Men som svar på den kritik mot skolans sexualundervisning som går ut på att man talar för lite om relationer säger han att den delvis sammanfaller med Edsingers:

– RFSU har alltid tagit upp att det inte räcker med det biologiska perspektivet. Den undervisningen har haft en slagsida åt de reproduktiva delarna, om biologin och kroppen. De delarna måste finnas, men det är så mycket annat som behöver belysas. Vi tycker också att man måste prata om relationer.

Många religiösa gruppers sexsyn beaktas

Hans Olsson tycker att många skolor tar hänsyn till vissa religiösa gruppers syn på sexualitet, till exempel katolska kyrkans negativa syn på preventivmedel, om än kanske inte överallt i landet.

– Men jag tror att det är farligt att generalisera. Det finns olika uppfattningar även inom samma trosriktning. Däremot måste en undervisning inkludera olika synsätt. Visa på olika sätt att välja sina liv.

Dagen: Men RFSU är väl en opinionsbildande organisation. Finns det attityder – fördomar kanske ni skulle säga – som ni skulle vilja bryta ned?

Hans: – Jo, så är det. Vi har ett idéprogram och vi är en intresseorganisation. Så visst finns det sådant vi vill förändra, lika rättigheter för hbt-personer till exempel. Men i skolan är det läroplanen som styr.

Hans Olsson tror samtidigt att RFSU har mångas öron och att många inom skolan tycker som dem, annars skulle de inte få det utrymme de har i dag.

Olof Edsinger uppfattar RFSU:s budskap som att man är kritisk till normen att kärlek och sex alltid behöver hänga ihop. Han citerar ur skriften ”Sex på ditt sätt”: ”Det kan kännas som att kärlek och sex alltid hänger ihop, men man kan vilja ha sex utan att vara kär … inget är mer rätt än det andra.”

Olof: – I skolans värld tror jag det är ganska farligt med den här attityden. Utredningen Ungkab09 visade att två tredjedelar av alla kvinnor hade blivit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja – i bred mening. Är inte kärleken – att man bryr sig om varandra den bästa försäkringen mot sådant?

Hans: – Historiskt sett har undervisningen kopplat ihop sexualiteten med en livslång relation. Men redan på 1950-talet kom det kritik mot den typen av undervisning, att den inte ligger i linje med hur de flesta människor lever och tänker.

”Kärlek är inte ett skydd mot övergrepp”

Hans Olsson tycker dock fortfarande kopplingen mellan kärleksrelation och sex finns kvar, i samhället och i skolan:

– Vi föredrar att prata om relationer, före kärlek. Kärlek är ju inte i sig ett skydd mot övergrepp eller att man sårar varandra.

Vi samtalar om internetpornografin, som Olof Edsinger menar har fått en stark ställning och som många, även unga, konsumerar dagligen.

Olof: – Ni har ett lektionsförslag i ”Sex i skolan” där man ska tala om ”konsumtion av porr i lusthöjande syfte”. Jag ser ett jätteproblem i det. Tonårskillar inspireras av sammanhang där man definitivt inte har en kärleksnorm, man tänjer på gränser, ibland mot våld. Det finns en naivitet från er sida.

Hans: – Man ska verkligen granska pornografins bild av sexualiteten. Men vi vet inte riktigt HUR den påverkar. Alla bilder av sexualiteten påverkar, från dokusåpor, collegefilmer med mera. Ja, det är en uppgift för skolan. Men går läraren in med bara fördömanden så går det inte ha ett samtal med eleverna.

– Det är en generaliserande bild att tro att killarna sitter och tittar på porr och sedan gör det som de ser.

Dagen: Ser inte du, Hans Olsson, kyrkorna som en grupp som ni brottas med, som ni har problem med, och vill komma tillrätta med?

Hans: – Nej, de är inga vi brottas med. Den kritik vi får kommer från vissa kristna organisationer – den är en ganska liten del. Som vi sa förut finns det olika uppfattningar även inom en religion. Där det kan uppstå problem är väl till exempel när hbt-personer får det svårt – vilket vi sett i några fall.

”Skolan ska inte vara neutral”

Om kyrkorna vill påverka skolan så att man till exempel inte pratar om homosexualitet kan Hans Olsson se dem som bromsklossar i upplysningsarbetet.

Olof: – Varför får man inte problematisera gruppsex?

Hans: – Hur menar du?

Olof: – Det står i en av era ledarhandledningar att man inte ska beskriva det som något mysko. Få föräldrar gläds åt tanken att skolan uppmuntrar gruppsex.

Hans: – Men det gör inte skolan. Allt finns därute och då unga människor vet och har kunskap kan vi också benämna saker på samma sätt som dem. Men skolan ska vara neutral, det är människors val. Och det där är inte en särskilt stor fråga.

Olof Edsinger har reagerat på det allra senaste undervisningsmaterialet från RFSU, där det bland annat ingår filmer med temat ”Vill du?”, alltså frågor kring att säga nej till sexuella handlingar.

Olof: – I en av filmerna har tre par sex, fram till orgasm. De här filmerna är tänkt att visas från årskurs 7, då är man 13 år. Menar ni på fullt allvar att man ska visa tre samlagsscener och sedan ska de sitta på lektionerna och diskutera samspelet i sexual- akten? Jag förstår inte riktigt hur ni tänker där. Jag skulle inte dra mig för att kalla det ett övergrepp.

Hans: – Vi gör det för att få människor att kommunicera bättre. Man måste se till helheten. Det är en film av fem, som diskuterar olika situationer. Hur kan man kommunicera det man vill? Hur kan man främja det goda? Den film du nämner handlar om hur jag kan visa vad jag vill och lyssna på den andre. När gör man något som går mot den andres vilja?

– Så har vi tänkt, men det är ju upp till lärarna hur man använder den. Läraren ska ju inte sätta på den här filmen utan någon ram. Vi har försökt göra den enkel att använda.

Dagen: När RFSU kommer ut till skolorna har det sagts att de som kommer från RFSU inte vill att lärarna ska vara med på lektionen, stämmer det?

Hans: – Det där är olika i olika lokalföreningar och de är självständiga och bestämmer sådant själv. Jag är av uppfattningen att en lärare ska vara med.

Dagen: Men det har uppfattats som att man nästan motar ut lärare.

Hans: – Det var så tidigare, men inte längre. Det som sker i skolan har lärare och rektor ansvar för. Det förekommer säkert även fortfarande. Men det är lätt för en lärare att kräva att få vara med.

Olof: – Men jag har uppfattat att det ställts som ett krav att lärarna inte är med?

– Ja, tidigare var det så från vissa föreningar, men jag delar som sagt inte den uppfattningen.

Presentation:

Olof Edsinger, NFS. Har jobbat nio år som ledare för EFS barn- och ungdomsarbete. Skribent och författare. Har läst teologi och idéhistoria.

Hans Olsson,RFSU. Undervisningsansvarig på Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Bakgrund som lärare. Även arbetat hos landstinget. Skrivit en del av RFSU:s skolmaterial. Har även skrivit ungdomsromaner.

 

 

 

 

Studie om sexuella vanor

15 278 unga mellan 15 och 29 år ingick i en studie publicerad 2011.

Medelåldern för sexuell debut är 16 år.

24 procent har debuterat före 15 års ålder.

De allra flesta beskriver den sexuella debuten i positiva ordalag, män i högre grad än kvinnor.

22 procent av männen och 25 procent av kvinnorna har varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja under det senaste året.

Lilla Erstagården