Så fungerar Oregonmodellen

Här är kriterierna för att någon ska beviljas dödshjälp enligt Oregonmodellen, som används i främst USA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Läkaren gör en bedömning att patienten har högst sex månader kvar att leva.

Om patienten begär det skriver läkaren ut en medicindos (ett kraftigt sömn­medel).

Patienten tar medlet när han/hon själv vill (en tredjedel tar aldrig medicinen). Patienten bestämmer var medicinen tas, det kan vara hemma eller på sjukhus.

Under 2015 fick 218 personer i staten Oregon dosen utskriven. 132 valde att använda den.

Patienten kan när som helst återkalla sin begäran om medicin.

De här villkoren måste vara uppfyllda:

1. Patienten måste muntligen begära dödshjälp av sin läkare vid två tillfällen, åtskilda av åtminstone 15 dagar.

2. Patienten måste förse sin läkare med en skriftlig begäran, undertecknad i närvaro av två vittnen, där åtminstone ett vittne inte är en släkting till patienten.

3. Patientens läkare och en konsulterad läkare måste bekräfta patientens diagnos och prognos (sex månaders återstående livstid).

4. Patientens läkare och en konsulterad läkare måste bedöma om patienten är kapabel att göra och kommunicera egna beslut om sin hälsovård.

5. Om någon av läkarna bedömer att patientens omdöme är försvagat av en psykiatrisk eller psykologisk sjukdom (som depression), ska patienten hänvisas till en psykologisk undersökning.

6. Patientens läkare ska informera patienten om möjliga alternativ till dödshjälp, som ”comfort care”, vård på hospice och smärtlindring.

7. Patientens läkare ska be, men inte begära, att patienten upplyser sin närmaste släkting om sin begäran om dödshjälp. En patient kan återkalla sin begäran när som helst och på vilket sätt som helst. Läkaren ska också erbjuda patienten möjlighet att återkalla sin begäran då 15-dagarsperioden är avslutad.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar